poniedziałek, 16 października 2017 napisz DONOS@

Niebezpieczne nasze drogi....

Wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych w województwie podlaskim jest najwyższy w Polsce. W ubiegłym roku wyniósł on 17,2, podczas gdy średnia dla kraju to 10,3 – wynika z danych przekazanych nam przez Janusza Piechocińskiego wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wskaźnik ten jest najwyższy mimo, że od kilku lat systematycznie maleje liczba wypadków drogowych w regionie. Jeszcze w 2007 roku było ich o ponad 10% więcej niż wydarzyło się w roku ubiegłym.

źródło: Raport o bezpieczeństwie Janusza Piechocińskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
źródło: Raport o bezpieczeństwie Janusza Piechocińskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

Poseł Piechociński przeanalizował stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Polski i dane te porównał z danymi z innych państw Unii Europejskiej. Niestety wnioski nie są optymistyczne. O ile w liczbie bezwzględnej wypadków jesteśmy (byliśmy bo te dane dotyczą 2008 roku, a wówczas w Polsce zanotowano niemal 50 tys wypadków drogowych) daleko w tyle za Niemcami (320 tys wypadków), Włochami (219 tys),  czy Wielką Brytanią (177 tys), to porównując osoby zabite prowadzimy. W 2008 roku na polskich drogach zginęło 5437 osób, we Włoszech 4731, a w Niemczech 4477.
Wskaźnik zabitych na 100 mieszkańców w krajach UE w 2008 roku, który w Polsce wyniósł 11,1 dawał nam drugie miejsce za Bułgarią, gdzie było to 13,2, (z tym, że w Bułgarii liczba zabitych w wypadkach w 2008 roku to 1061 osób).
Porównując dane ubiegłoroczne z Polski okazuje się, że wskaźnik ten najwyższy jest w województwie podlaskim – 17,2. Na drugim miejscu jest województwo lubelskie – 15,2, a trzecie  kujawsko-pomorskie – 14. Najlepiej pod tym względem wypadają województwa małopolskie, łódzkie i śląskie gdzie wskaźnik ten wynosi nieco ponad 7.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0