piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Chcą wrócić do Ojczyzny. Możesz im pomóc...

1260 rodzin polskich ofiar sowieckich czystek etnicznych czeka na możliwość powrotu do Ojczyzny. Niestety nie służy temu obecna ustawa repatriacyjna. Przede wszystkim dlatego, że nakłada zbyt duże obciążenia na samorządy zamiast na polskie państwo – pisze Jakub Płażyński, syn tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Macieja Płażyńskiego. To właśnie on powołał Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny”, który rozpoczął akcję zbierania 100 tysięcy podpisów pod projektem nowej ustawy. W Łomży punkt zbierania podpisów mieści się w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy ul. Kopernika 9. W najbliższą niedzielę podpisy pod projektem ustawy zbierane będą przed kościołem pw. Krzyża Świętego w Łomży przed i po wszystkich Mszach świętych.

- 12 kwietnia 2010 mój ś.p. ojciec, Maciej Płażyński, miał złożyć w kancelarii Sejmu projekt nowej ustawy repatriacyjnej. Smoleńska katastrofa przekreśliła jednak Jego plany. Podjąłem się ich kontynuacji, ponieważ, czuję się związany wolą Ojca – napisał na stronie www.repatriacja.org.pl Jakub Płażyński. Na tej stronie można zapoznać się z projektem ustawy. W uzasadnieniu do niej autorzy piszą, że jej celem jest zrealizowanie akcji repatriacyjnej osób polskiego pochodzenia, które same, bądź ich wstępni byli zesłani lub deportowani przez władze ZSRR w ramach stalinowskich represji i które wyraziły wolę powrotu do Macierzy. Argumentują, że obecnie zarejestrowanych jest ponad 2500 osób (1620 rodzin) oczekujących na repatriację. Tymczasem w 2008 r. do Polski przybyło zaledwie 268 osób, zaś zaproszeń wystosowanych przez samorządy terytorialne było w ubiegłym roku tylko 18. Powyższe dane wskazują na małą efektywność przyjętych w 2000 r. rozwiązań prawnych. Dlatego też potrzebne jest wprowadzenie unormowań, które zintensyfikują akcję repatriacyjną z możliwością jej zakończenia w okresie najbliższych 3-5 lat. Podstawową zmiana, która wprowadziłaby nowa ustawa jest obowiązek zapewnienia repatriantowi i jego rodzinie mieszkania przez organy administracji rządowej.

Więcej o  inicjatywie: www.repatriacja.com.pl lub www.repatriacja.org.pl.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0