wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Pieniądze na przedsiębiorczość na wsi

Od dziś do 9 lipca można składać wnioski na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na wsiach i w małych miastach. Do rozdysponowania jest 1,2 mld zł z programu Rozwój Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać w białostockim Biurze Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich. Możliwe jest także skorzystanie z takiego wsparcia przez firmy działające lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich. Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje ponad 350 pozycji.  Na utworzenie jednego miejsca pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł., dwóch miejsc pracy 200 tys. zł - a w przypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. zł.
Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Preferowane mają być operacje z regionów uboższych, a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0