poniedziałek, 16 października 2017 napisz DONOS@

Ośrodek dla Uchodźców przy Wesołej zostanie... co najmniej na kilka miesięcy

Nie zniknie z końcem czerwca Ośrodek dla Uchodźców zlokalizowany w Zajeździe Zacisze w Łomży. Choć specjalna, powołana w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, komisja konkursowa uznała, że złożona oferta dotycząca dalszego działania ośrodka w budynku należącym do Białostockiego Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych zostaje odrzucona bo nie spełnia wymogów zamówienia Ośrodek będzie istniał jeszcze co najmniej przez wakacje. Komisja odrzuciła niemal wszystkie oferty jakie złożono w (ogólnopolskim) konkursie na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP., co oznacza, że dotychczasowe umowy, które wygasają z końcem miesiąca zostaną przedłużone na co najmniej 3 miesiące.

Zgodnie z opublikowanym przez Urząd ds Cudzoziemców wyników postępowania konkursowego w ofercie złożonej przez właściciela Zajazdu Zacisze, w którym już od 10 lat na zlecenie Urzędu funkcjonuje Ośrodek dla Uchodźców, brakuje osobnego pomieszczenia typu świetlicowego przeznaczonego wyłącznie dla kobiet. Wymóg taki był zapisany w SIWZ, dlatego oferta podlega odrzuceniu. Odrzucono została także druga oferta  złożona przez Białostockie Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych na prowadzenie Ośrodka w hotelu Budowlani w Białymstoku, gdzie brakuje boiska dla młodzieży.
Niestety na to zadanie cząstkowe – prowadzenie dwóch ośrodków na terenie województwa podlaskiego – wpłynęły tylko dwie oferty złożone przez Białostockie Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych na prowadzenie ośrodków w Łomży i Białymstoku, a więc komisja konkursowa po ich odrzuceniu nie miała już komu powierzyć tego zadania. Dlatego umowy na prowadzenie dotychczasowych ośrodków w tym także przy ul. Wesołej w Łomży będą przedłużone  – zapowiadała to jeszcze pod koniec maja Ewa Piechota rzecznik prasowy Urzędu ds Cudzoziemców – na kilka miesięcy.  W tym czasie Urząd będzie musiał ogłosić nowy przetarg i wybrać oferentów.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0