niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Urodziny Łomży

592. rocznicę nadania praw miejskich świętuje dziś Łomża. 15 czerwca 1418 roku książę mazowiecki Janusz I nadał jej prawa miejskie tzw. chełmińskie. Łomża po otrzymaniu prawa miejskiego przejęła od Nowogrodu funkcje sądowo-administracyjne i zarząd dóbr książęcych. Przywilej zezwalał też na wybudowanie w mieście łaźni, wagi, postrzygalni, zwalniał mieszczan od ceł w granicach księstwa mazowieckiego...

Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała
Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała
Prezydent Łomży Jerzy Brzeziński
Prezydent Łomży Jerzy Brzeziński

Dziś, w 592. rocznicę tamtych wydarzeń, na uroczystej sesji w auli im. Haki Bielickiej w II Liceum Ogólnokształcącym zebrali się  radni Łomży. Wśród przybyłych na uroczystości gości byli m.in. ks. biskup Tadeusz Bronakowski, parlamentarzyści: senator Bohdan Paszkowski i posłowie: Jarosław Zieliński, Krzysztof Tołwiński, Jerzy Gosiewski, Józef Klim (którzy w większości do Łomży przyjechali w związku z zapowiedzianą na popołudnie wizytą Jarosława Kaczyńskiego), radni Sejmiku Marek Olbryś i Karol Tylenda, a także dyrektorzy szkół, zakładów budżetowych, itp...
Sesja rozpoczęła się w samo południe od odegrania hejnału Łomży i odśpiewania Gaude Mater Polonia przez zespołu muzyki dawnej Voci Unite. Następnie głos zabrali przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała, pokrótce przypominając sięgającą 600 lat historię miasta i najwybitniejszych obywateli Łomży, oraz prezydent Jerzy Brzeziński, który bogatą historię miasta prezentował przybliżając zebranym dzieje łomżyńskich ulic.
Na zakończenie sesji wystąpił kwartet „Alla Breve”, a po koncercie zebrani wznieśli lampką szampana toast za pomyślność Łomży...


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0