niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

„Magistrala kłopotów” trafi do Komisji Rewizyjnej

Niemal jednomyślnie radni Łomży przyjęli wczoraj wniosek przewodniczącego Rady Wiesława Grzymały aby opisanymi przez nas w ubiegłym tygodniu wymianami działek na Bawełnie pomiędzy miastem a spółką Gemark zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Przypomnijmy z dokumentów do których dotarliśmy wynika, że wśród „oddawanych” przez miasto w 2007 roku działek była jedna przez którą przebiegają rury magistrali ciepłowniczej dostarczającej ciepło do mieszkań w Łomży. Z protokołów komisji Gospodarki Komunalnej wynika także, że do jednej z wymian mogło dojść bez wymaganej przez prawo opinii tej Komisji.

Łącznie przed trzema laty prezydent z właścicielami firmy Gemark wymienił ponad dwa hektary miejskich gruntów na Bawełnie. Przynajmniej część z nich była niezbędna pod planowaną galerię handlową. Teraz biznesmeni z którymi prezydent wówczas wymieniał działki chcą żeby Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na swój koszt przełożyło pod ziemię biegnące dziś na powierzchni ziemi rury magistrali. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 1,5 mln zł, a sama inwestycja została zaakceptowana już przez prezydenta i MPEC. Ratusz tłumaczy, że „nowy właściciel zobowiązał się nie pobierać żadnych opłat jak sieć zostanie przebudowana”, a Ryszard Fiedorowicz, wiceprezes MEPC, podkreśla że ta magistrala jest niezbędna, aby ciepło z kotłów ciepłowni miejskiej mogło płynąć do mieszkańców Łomży.

zobacz: Magistrala kłopotów


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0