niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

RIO: uchwała o nieudzieleniu absolutorium Brzezińskiemu unieważniona

Kwietniowa uchwała Rady Miasta Łomża o nieudzieleniu prezydentowi Jerzemu Brzezińskiemu absolutorium została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Jak powiedział Stanisław Srocki prezes RIO, uchwała nie spełniała wymogów formalnych. - Tego typu uchwały muszą uzyskać bezwzględną większość „za” lub „przeciw”. W gminach i miastach nie ma zasady, która obowiązuje w przypadku powiatów i województw, że nie uzyskanie większości dla wniosku o udzielenie absolutorium jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium – podkreśla prezes Srocki.

Tak właśnie było w Łomży. Podczas głosowania wniosku o udzielenie prezydentowi Jerzemu Brzezińskiemu absolutorium 8 radnych było „za” udzieleniem absolutorium, 7 „przeciw” a 6 kolejnych „wstrzymujących się” od głosu. Wymagana prawem bezwzględna większość głosów w przypadku Łomży to 12. I jak twierdzi prezes RIO w Białymstoku właśnie co najmniej tylu radnych powinno się opowiedzieć przeciwko udzieleni absolutorium aby Rada Miasta mogła przyjąć uchwałę o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi. Skoro jednak taka większość nie została uzyskana uchwała jest nieważna i właśnie tak postanowiło dziś zajmujące się tą kwestią Kolegium RIO. Na decyzję Izby Radzie Miasta służy prawo wniesienia skargi do WSA w Białymstoku.

Zarówno uchwała o nieudzieleniu absolutorium jak o dzisiejsza decyzja RIO o jej unieważnieniu tak naprawdę nie rodzą skutków prawnych. Ze względu na szybki koniec kadencji samorządu nie przeprowadza się już referendów w sprawie odwołania władz gminy. „Normalnie” nieudzielenie absolutorium wójtowi jest równoznaczne z podjęciem przez radę inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza lub prezydenta).

Przypomnijmy, Jerzy Brzeziński, choć prezydentem Łomży jest już ósmy rok, po raz pierwszy nie dostał absolutorium od radnych. Jeszcze przed głosowaniem radnych mówił, że jeśli wynik będzie niekorzystny „odwoła się od tej uchwały”. 

Stanisław Srocki, prezes RIO w Białymstoku w krótkiej telefonicznej rozmowie mówił, że tego typu uchwały bardzo często są podejmowane w samorządach w których, po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, nie mają oni większości w radzie gminy. Podkreślał, że uchwała absolutoryjna dotyczy tylko i wyłącznie wykonania budżetu gminy i nie można przy okazji rozliczać wójta z „gadulstwa jego żony”. 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0