poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Upływa podstawowy termin na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r.

Dziś upływa podstawowy termin na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Biura powiatowe ARiMR, które przyjmują wnioski, będą czynne od godz. 6 do 22. Wniosek można również  wysłać za pośrednictwem poczty. W tym przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania wniosku w urzędzie pocztowym.

Jak podaje ARiMR do 13 maja, wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. złożyło około 1,1 miliona rolników spośród 1,39 mln uprawnionych. Rolnicy, którzy nie zdążą złożyć lub wysłać pocztą swoich wniosków dziś muszą liczyć się ze stratami. Bowiem za każdy roboczy dzień opóźnienia, należna rolnikowi płatność zostanie pomniejszona o 1%. Biorąc pod uwagę to, że w tym roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich można ubiegać się aż o dwanaście różnego rodzaju płatności, rolnik, który stara się o kilka z nich, gdy spóźni się ze złożeniem swojego wniosku tylko o jeden dzień może naprawdę sporo stracić. Ostateczny termin złożenia wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. upływa 11 czerwca.

Z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w 2010 r. polscy rolnicy będą mogli otrzymać do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) zostanie przeznaczona kwota ok. 1,35 mld zł.
Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2010 przedstawiają się następująco:

  • jednolita płatność obszarowa (JPO) - 141,06 euro/ha
  • uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 82,46 euro/ha
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 336,05 euro/ha
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 110,18 euro/ha
  • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - ok. 39,44 euro/tonę
  • przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich - 400 euro/ha
  • płatność cukrowa - ok. 12,59 euro/tonę
  • płatność do krów - 142,5 euro/sztukę
  • płatność do owiec - 30 euro/sztukę
  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 60 euro/ha.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0