niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

UDSC: Ośrodków dla cudzoziemców jest za dużo

Ośrodka dla cudzoziemców w Łomży nie będzie, bo protestują mieszkańcy, ale przede wszystkim dlatego, że miejsc w ośrodkach dla uchodźców w Polsce jest za dużo. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej na pismo jakie wpłynęło do Urzędu do Spraw Cudzoziemców w związku z toczącym się przetargiem na „Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP” czyli na utworzenie ośrodków takich jak w Zajeździe Zacisze przy ul. Wesołej w Łomży. Okazuje się, że w marcu we wszystkich tego typu ośrodkach w Polsce było ponad 2000 wolnych miejsc, co jak podaje Urząd jest wystarczającym argumentem uzasadniającym plany likwidacji pięciu z nich - w tej grupie ma być także ośrodek w Łomży. Urząd przekonuje, że na likwidacji ośrodków zyskają cudzoziemcy.

Dziś w kraju funkcjonuje 20 ośrodków dla uchodźców. W przypadku części z nich – w tym także łomżyńskiego ośrodka – umowy dotyczące ich funkcjonowania wygasają w czerwcu, stąd konieczność nowego przetargu. Po przeprowadzonej przez  Biuro Organizacji Ośrodków Urzędu do Spraw Cudzoziemców (BOO) analizie okazuje się, że ośrodków w Polsce to za dużo. 
- Analizy porównawcze przeprowadzone w marcu br. jednoznacznie wskazują, iż w obiektach przeznaczonych na ośrodki dla cudzoziemców pozostaje przeszło 2000 wolnych miejsc – podał Urząd.
W województwie podlaskim „pustostanów” było niemal 470, a w mazowieckim i lubelskim po ponad 500 i właśnie tym argumentuje Urząd plan redukcji liczby ośrodków. W województwie mazowieckim z siedmiu placówek ma pozostać pięć, w lubelskim z sześciu zlikwidowanych będą dwie, a w podlaskim z czterech planowane jest pozostawienie trzech obiektów.
Likwidację ośrodków urząd argumentuje także pojawiającymi się i możliwymi przyszłymi protestami ze strony społeczności lokalnych podając, że „dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazują, iż skupienie na terenie danego województwa dużej liczby obiektów napotyka na opór ze strony społeczności lokalnych oraz władz samorządowych, które zwracają uwagę na istotne obciążenia dla społeczności i samorządu lokalnego.” Podkreśla także, że planowana likwidacja ośrodków wpłynie „korzystnie na jakość realizowanej przez Urząd pomocy socjalnej cudzoziemcom, poprawę nastrojów społecznych w społecznościach lokalnych oraz przyczynią się do wzrostu konkurencyjności w zakresie świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemców, co powinno przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług w danym obszarze oraz uzyskania korzystniejszych cenowo ofert.”


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0