czwartek, 23 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Na koniec kwietnia w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży figurowało 5699 osób.

Kwiecień był pierwszy w tym roku miesiącem w którym wyraźnie zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w Łomży i regionie. Według danych miejscowego PUP, w porównaniu z marcem poziom bezrobocia zmniejszył się o ponad 8 %. W dalszym ciągu bezrobotnych jest jednak dużo więcej – ponad 17% - niż rok wcześniej.

Przez cały ubiegły miesiąc do łomżyńskiego zatrudniaka zgłosiło się 431 bezrobotnych, w tym 340 nie posiadało prawa do zasiłku. W tym samym czasie wyrejestrowano niemal 900 bezrobotnych, przy czym nieco ponad połowę z nich dlatego, że podjęli pracę.  Jak podaje urząd zanotowany spadek poziomu bezrobocia w kwietniu związany jest z kierowaniem bezrobotnych na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Z 455 osób, które podjęły pracę niemal 160 dotyczyło miejsc pracy subsydiowanych, kolejne 97 osób skierowano na staże, 45 na szkolenia, a 27 osób rozpoczęło pracy społecznie użyteczne.
Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec kwietnia 2010r. kształtowała się na poziomie 12,9%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 14,7%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 10,4%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0