sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Dotacje na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dostępne dla firm

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. O pieniądze na m.in. biogazownie, pompy ciepła, kolektory słoneczne a także instalacje do pozyskiwania energii wiatrowej będzie można wnioskować w ramach konkursów ogłaszanych z V osi priorytetowej Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

O wpisaniu przedsiębiorców na listy beneficjentów w ubiegłym tygodniu zdecydował zarząd województwa podlaskiego. Dotychczas fundusze w ramach V osi priorytetowej gwarantowane były dla m.in. jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, organizacji pozarządowych czy spółek wodnych. Niestety wykorzystanie środków zapisanych na te programy w RPO jest symboliczne. Dotychczas wartość wniosków o płatność składanych w tym działaniu osiągnęła poniżej 2 %  planowanej alokacji, przy ponad 15% dla całego RPO WP.
Ogłoszenie konkursu w ramach którego firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie przy sfinansowaniu inwestycje m.in. w biogazownie, pompy ciepła, kolektory słoneczne a także instalacje do pozyskiwania energii wiatrowej przewidywane jest na czerwiec.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0