niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
_ nowa strona parku____________________________ www.lpkdn.wrotapodlasia.pl ____________________________ nowa strona parku _

Pozostałe wiadomości

Inne Strony ............................................. www.lpkdn.wrotapodlasia.pl ............................................. www.drozdowo.sor-albatros.pl .............................................
Obraz 136.jpg

„Ochrona płazów podczas wiosennych wędrówek” na terenie ŁPKDN w 2010r.

 

         Akcja rozpoczęła się 22 marca i trwała do 14 kwietnia 2010r. Celem akcji jest ochrona płazów, które wraz z początkiem wiosny wyruszają z lasów, łąk i pól do zbiorników wodnych na gody.

         Wzorem lat ubiegłych płotki zostały rozstawione na odcinku drogi Piątnica – Drozdowo przy rezerwacie „Kalinowo” na odcinku 500 metrów. Płotki zostały ustawione w odległości  5 metrów od pobocza drogi w głębi rezerwatu Kalinowo, aby nie utrudniać prac związanych z budową przepustów dla płazów, które rozpoczęły się 23 marca i potrwają do 15 maja 2010 r. Przy płotkach w odstępach ok. 15m. wkopano plastikowe wiaderka, na taką głębokość, aby ich brzegi równały się z poziomem gruntu, w których będą  gromadzić  się płazy oczekujące na przeniesienie do zbiorników wodnych. Wszystkie wiaderka posiadają otwory zapobiegające gromadzeniu się wód opadowych i topieniu zwierząt. W każdym z pojemników umieszczony został drewniany patyk, umożliwiający wyjście drobnym owadom. Przy ustawianiu płotków pomagali harcerze z 59 Drużyny Harcerskiej „Ptaki Ptakom” oraz pracownicy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

          W rozpowszechnianiu tej akcji i naświetleniu problemu ginących pod kołami pojazdów płazów, brały udział także lokalne media.Każdego dnia płazy były wybierane z wiaderek, liczone i przenoszone na drugą stronę jezdni, skąd wędrowały do starorzeczy.Największe nasilenie wędrówki płazów było w drugim tygodniu od rozpoczęcia akcji.

 

Podczas całego przedsięwzięcia na terenie rezerwatu „Kalinowo”, pracownicy Parku, przenieśli łącznie około 10536 płazów.

             

 

Foto:

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0