niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Stawisk

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Budzisko. To już druga (po Szczuczynie) obwodnica w ciągu Via Blatica, której przebieg decyzją RDOŚ został ostatecznie potwierdzony.

Planowany przebieg obwodnicy Stawisk
Planowany przebieg obwodnicy Stawisk

Obwodnica będzie omijała Stawiski po stronie zachodniej i będzie częścią tzw. Via Baltica, czyli drogi ekspresowej S-61, która ma pełnić funkcję drogi tranzytowej łączącej centrum kraju ze wschodnią granicą Państwa Polskiego. Długość obwodnicy ma wynieść niespełna 6,5 km. W pierwszym etapie wybudowana zostanie jedna jezdnia, a obiekty inżynierskie nad obwodnicą oraz podział działek zostaną wykonane pod docelowy przekrój obwodnicy (dwie jezdnie po 3 pasy ruchu). Dobudowa drugiej jezdni nastąpi w II etapie realizacji inwestycji.
Planowana do realizacji trasa obwodnicy Stawisk nie będzie powodowała konieczności wyburzeń budynków.

Przypomnijmy obwodnica Stawisk, jak i Szczuczyna, znajduje się na „Liście projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej”. Obie jako terminy realizacji mają wpisane lata 2011-2013.

Parametry techniczne obwodnicy:

 • Klasa techniczna – S (droga ekspresowa)
 • Prędkość projektowa – 100 km/h
 • Ilość jezdni – etap I – 1 jezdnia; etap II –  2 jezdnie
 • Ilość pasów ruchu – etap I –  1 x 2 pasy ruchu, etap II – 2 x 3 pasy ruchu
 • Szerokość pasa ruchu – etap I –  3,5 m; etap II –  3,5 m
 • Szerokość opasek bitumicznych – tylko etap I – 2 x 0,75 m
 • Szerokość pasów awaryjnych – tylko etap II – 2 x 2,50 m
 • Szerokość pasa rozdziału – tylko etap II – 5,00 m (w tym opaski bitumiczne 2 x 0,5 m)
 • Szerokość pobocza gruntowego – 2 x 0,75 m (ze zwiększeniem na odcinku stosowania elementów bezpieczeństwa ruchu m. in. barier ochronnych)
 • Kategoria ruchu – KR6
 • Obciążenie – 115 kN/oś.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0