wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Prezydent Brzeziński nie dostanie absolutorium?

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Łomża będzie wnioskowała o nieudzielenie prezydentowi Jerzemu Brzezińskiemu absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Tak się stanie ponieważ podczas wczorajszego posiedzenia Komisji wniosek o udzielenie absolutorium poparło dwóch radnych – P. Grabani i J. Kleczyński, a dwóch innych – M. Borysewicz i M. Chrzanowski - było przeciw. W ocenie prawników oznacza to, że Komisja nie przyjęła wniosku o udzielenie, a zatem musi wnioskować do Rady o nieudzielenie absolutorium Brzezińskiemu.

Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi jest równoznaczna z podjęciem przez nią inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza lub rezydenta). W tym roku jednak nawet przyjęcie tego wniosku przez Radę Miasta Łomża nie będzie niosło ze sobą praktycznie żadnych konsekwencji. Ze względu jesienne wybory nie ogłasza się już referendum w sprawie odwołania władz, które nawet w takich sytuacjach urzędują do końca kadencji.

Dodajmy, ze sesja absolutoryjna w Łomży odbędzie się 28 kwietnia. Radni miasta przed podjęciem decyzji będą mieli nie tylko wniosek Komisji Rewizyjnej, ale także przygotowane przez prezydenta sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r., opinię składu orzekającego RIO o tym sprawozdaniu, opinię komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu, a także opinię składu orzekającego RIO do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydentowi Brzezińskiemu.

Uchwałę w sprawie absolutorium dla prezydneta podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. W przypadku Łomży to 12 głosów.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0