niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

„Dobro mieszkańców” to za mało aby zmieniać obwody do głosowania w gminie

Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Radziłów w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania. Radni zwiększyli o trzy liczbę obwodów głosowania, bo kierowali się „dobrem mieszkańców oraz zapewnieniem bliskości i możliwie najbardziej dogodnego dostępu dla mieszkańców do lokalu wyborczego”. W ocenie prawników wojewody to jednak niewystarczająca przesłanka do zmian...

Jak argumentują prawnicy wojewody obwody do głosowania w gminie można zmieniać tylko w określonych prawem przypadkach czyli: jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
I nie pomogły tłumaczenia, że Rada Gminy Radziłów podejmując uchwałę kierowała się przede wszystkim dobrem mieszkańców poprzez zbliżenie miejsca głosowania do miejsca zamieszkania, że zwiększenie liczby lokali wyborczych w wyniku powiększenia ilości obwodów pozwoli na usprawnienie zarówno pracy Komisji Wyborczej, jak też procesu głosowania, a nawet że gmina planuje przystosować większość lokali wyborczych, w krótkim czasie, dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wojewoda Podlaski stwierdził nieważności uchwały, a Gmina Radziłów pozostaje możliwość wniesienia skargi na rozstrzygnięcie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0