czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

„Kryzysowe” dopłaty dla mleczarzy

Tylko do końca miesiąca producenci mleka mogą starać się o finansową pomoc przyznaną Polsce przez Komisję Europejską. Do rozdysponowania jest ok. 20 mln euro. Pieniądze mają trafić na konta rolników do końca czerwca. Potencjalnie uprawnionych jest do dopłat 93 tys. rolników. Gdyby wnioski wpłynęły od wszystkich producentów, to dopłata do 1 kg mleka wyniesie wtedy 1,5 gr.

Rolnicy zainteresowani wsparciem mogą składać wnioski do terenowych oddziałów Agencji Rynku Rolnego lub wysłać je pocztą tylko do 30 kwietnia br. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl.). Do wniosku trzeba dołączyć kopię lub kserokopię umowy z bankiem o posiadaniu konta, na które mają wpłynąć pieniądze.
Unijna pomoc przysługuje producentom mleka, którzy 31 marca 2009 roku mieli limit produkcji mleka (tzw. kwotę mleczną) w wysokości co najmniej 20 tys. kg, ale nie wyższą niż 200 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku posiadali kwotę nie niższą niż 20 tys. kg. Taki warunek muszą spełniać także rolnicy mający limity dostaw surowca do mleczarni, jak i na tzw. bezpośrednią sprzedaż mleka konsumentom.
Wsparcie finansowe udzielane będzie do każdego kilograma mleka lub jego przetworów sprzedanych w roku kwotowym 2008/2009 ( tj. od kwietnia 2008 do końca marca 2009 r.), ale nie więcej niż do wysokości kwot indywidualnych przysługujących producentom w dniu 31 marca 2009 roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0