wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

„Nasza” Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – SSPW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało marszałkom województw Polski Wschodniej studia wykonalności dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Celem projektu na poziomie województwa podlaskiego jest zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców na terenie województwa podlaskiego. Szacowana wartość projektu na terenie województwa to około 250 mln zł.

Wizualizacja przebiegu sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w powiecie łomżyńskim
Wizualizacja przebiegu sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w powiecie łomżyńskim

Tylko w powiecie łomżyńskim łączna długość kanalizacji teletechnicznej planowanej do wybudowania na terenie powiatu wynosi 145 km. Ludność, która znajdzie się w sześciokilometrowym zasięgu 44 sieci SSPW planowanej na terenie powiatu łomżyńskiego oraz Łomży, wyniesie 93 104, co stanowi 81,8% całkowitej populacji.

Infrastruktura teleinformatyczna, wybudowana w ramach projektu, będzie własnością województw i uzupełni istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby. Powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym.

Studium wykonalności SSPW w województwie podlaskim i poszczególnych powiatach dostępne jest na stronie internetowej www.si.wrotapodlasia.pl/pl/sspw/studium/

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0