Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 22 marca 2023 napisz DONOS@

Radni powrócą...

Radni Łomży wznowią dziś przerwaną przed świętami Wielkiej Nocy sesję Rady Miasta. Z ponad 30 punktów, które znalazły się w porządku obrad w poprzednią środę zdołali zrealizować tylko 10. Teraz czas na pozostałe... Wśród nich jest także sprawozdanie Komisji Doraźnej do zbadania przebiegu remontu i modernizacji basenu przy ul. Niemcewicza.


Z raportu przygotowanego przez czteroosobową Komisję wynika, że „że bezpośrednią przyczyną przeszło dwumiesięcznego opóźnienia w udostępnieniu basenu do użytku jest niczym nieuzasadnione i sprzeczne z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wyłączenie z zakresu ogólnego zlecenia powierzonego generalnemu wykonawcy zadania dostawy oraz montażu szafek w szatniach wraz z systemem ich sterowania elektronicznego”. Jak czytamy w dokumencie, który trafił do radnych miasta „w tej sprawie Komisja odnotowała wiele sprzecznych ze sobą wyjaśnień przedstawianych przez Prezydenta jako odpowiedzi na interpelacje Radnych oraz w toku prac Komisji. W swojej pierwszej odpowiedzi w sprawie powodu wyłączenia z zamówienia szafek Prezydent poinformował, że planowano pierwotnie wykorzystanie starych, używanych przed remontem szafek. Stwierdzenie to stoi w sprzeczności z treścią SIWZ na opracowanie projektu remontu i modernizacji basenu, w której nie wspomina się o konieczności uwzględnienia starych szafek w projekcie modernizacji. W kolejnej wypowiedzi Zastępca Prezydenta Marcin Sroczyński poinformował, że zamówienie szafek wymagało uprzedniego wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach szatni, co pozwoliłoby zamówienie szafek w oparciu o pomiary faktycznej przestrzeni do ich zamontowania. Takie stwierdzenie w ustach wysokiego przedstawiciela administracji samorządowej można uznać jedynie jako próbę wprowadzenia w błąd Wysokiej Rady, bo w innym wypadku można by je uznać za kuriozalny brak jego kompetencji w zakresie procesu inwestycyjnego, w tym zwłaszcza zrozumienia znaczenia i sensu tworzenia dokumentacji projektowej. W wypowiedzi do protokołu Komisji Zastępca Prezydenta stwierdził, że zakres zamówienia zlecany generalnemu wykonawcy został ograniczony o dostawę i montaż szafek ze względu na konieczność dostosowania poziomu ceny w kosztorysie inwestorskim do wysokości kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na remont basenu. (...) Zdaniem Komisji, potwierdzonym wyjaśnieniami innych osób składających oświadczenia do protokołu, wyłączenie szafek z zamówienia było wynikiem omyłkowego pominięcia szafek w przedmiarze robót.”

Komisja ma także zastrzeżenia do zachowania się ratusza podczas procedur przetargowych na dostawę szafek, bo „bez wyraźnego powodu dano też wiarę stwierdzeniom firmy TT-Soft o możliwych zagrożeniach w zakresie współpracy systemów sterowania szafek z systemem kontroli wejść” co w efekcie doprowadziło do przegranej miasta przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych.

Komisja zgłasza także zastrzeżenia do sposób w jaki ratusz odebrał zarząd nad basenem Szkole Podstawowej nr 10. podkreślając, że nie może on „posłużyć za przykład wysokich standardów administracji oraz eleganckiego stylu sprawowania kierownictwa nad jednostkami podległymi Prezydentowi.”
Sprawozdanie kończy ogólna uwaga Komisji, w oparciu o wnioski z realizacji modernizacji basenu” wyrażająca obawę „czy wobec wielkiego zakresu realizowanych obecnie inwestycji, sposób organizacji ich obsługi przez służby miejskie zapewnia zachowanie zasad racjonalności i ekonomiczności wykorzystania bardzo znacznych środków, w dużej mierze pozyskanych w formie kredytu”.

210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę