Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 30 maja 2023 napisz DONOS@

Wojewoda pokreślił kolejny akt prawny Łomży

Tym razem zapisów niezgodnych z prawem prawnicy wojewody popatrzyli się w przyjętym przez władze Łomży regulaminie określającym wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek. W związku z tym wojewoda stwierdził nieważność siedmiu artykułów, bądź ich części, regulaminu.

Regulamin, którego zapisy zakwestionował wojewoda stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej Łomży z 17 lutego 2010 r. Służby prawne wojewody, który pilnują aby akty prawne przyjmowane przez samorządowców były zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, uznały że część zapisów regulaminu jest niestety z nimi niegodna.
Rada Miejska w § 1 pkt 3 Regulaminu ustaliła iż jednym z warunków przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w wypadku, gdy nauczyciel posiada choćby jedną z nich.     W ocenie prawników wojewody jest to bezprawne, bo ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r., a samorząd może jedynie je „uszczegóławiać”. Tymczasem przyjęte zapisy  wprowadzałyby nowe wymagania.
„Rozszerzenie katalogu warunków przyznawania dodatku motywacyjnego stanowi sprzeczne z prawem przekroczenie delegacji ustawowej zawartej art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela” - czytamy w uzasadnieniu do decyzji wojewody uchylającej ten zapis regulaminu.
Prawnicy zastrzeżenia mieli do, a wobec tego wojewoda uchylił także, § 7 ust. 3 w części, § 7 ust. 4, § 12, § 13 w części, § 19 ust. 2 oraz § 20.

Jak czytamy w uzasadnieniu do decyzji wojewody Rada Miejska jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez nią regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem. Zdaniem organu nadzoru, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa.
W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000r., K25/99, OTK 2000/5/141).

Na decyzję wojewody samorządowi służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę