Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 25 lutego 2021 napisz DONOS@

Prezydent Brzeziński bezprawnie kieruje urzędem. To jeszcze nie opinia MSWIA

Główne zdjęcie
Marcin Brunon Sroczyński i Jerzy Brzeziński podczas czwartkowej sesji

Wojewoda Podlaski jeszcze nie otrzymał oficjalnej opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wątpliwości kto powinien kierować Urzędem Miejskim Łomży po zawieszeniu przez prokuratorów prezydenta Jerzego Brzezińskiego. - Czekamy ciągle na opinię w tej sprawie – mówi Jolanta Gadek rzecznik prasowy wojewody. - Jeżeli będzie z niej wynikać, że prezydent Brzeziński nie może pełnić urzędu, decyzje podjęte przez niego w tym czasie będą uznane za nieważne i uchylone - dodaje. Do mediów dotarła natomiast informacja przekazana przez rzecznika prasowego MSWiA. Wioletta Paprocka zgadza się z interpretacją przepisów podawaną przez prokuratora Adama Kozuba, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, który podkreślał, że zastosowany przez prokuraturę środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w pełnieniu funkcji prezydenta jest wykonywalny od chwili jego zastosowania, czyli że prezydent Jerzy Brzeziński nie powinien kierować łomżyńskim ratuszem już od 3 listopada 2009 roku.

Przypomnijmy 3 listopada 2009 roku w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku zostali zatrzymani Prezydent Miasta Łomży  Jerzy Brzeziński oraz pierwszy zastępca prezydenta Marcin Sroczyński. Osobom tym  zarzucono popełnienie przestępstw tzw. urzędniczych polegających na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Zarzuty mają związek z nieprawidłowościami przy gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Łomży. Nadto Marcinowi Sroczyńskiemu zarzucono  popełnienie oszustwa na szkodę innej osoby oraz nakłanianie do podrobienia dokumentu. Wobec Jerzego Brzezińskiego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 złotych oraz  zawieszenia w pełnieniu funkcji Prezydenta Miasta Łomży. Wobec Marcina Sroczyńskiego skierowano do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd Rejonowy w Białymstoku nie zgodził się na zastosowania tego środka zapobiegawczego, ale prokuratura złożyła odwołanie. Zażalenie na zastosowane środki zapobiegawcze złożył też prezydent Brzeziński. Na razie nie wiadomo kiedy Sąd Okręgowy w Białymstoku zajmie się zarówno odwołaniem prokuratury jak i zażaleniem prezydenta. Łomży. Faktem jest natomiast, że obaj podejrzani nie przyznają się do winy i normalnie urzędują w ratuszu, co budzi wątpliwości m.in. wojewody Macieja Żywno, który poprosił o opinie w tej sprawie MSWiA. Na razie oficjalnego stanowiska resortu nie ma. Jest natomiast informacja przekazywana przez Wiolettę Paprocką, rzecznika prasowego MSWiA. Oto ona:
Jeśli chodzi o postawione w wystąpieniu zagadnienie możliwości kierowania przez prezydenta pracami magistratu i podejmowanie przez niego decyzji administracyjnych pragnę poinformować, iż zgodnie z art. 276 ustawy z dn. 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r., Nr 89, poz. 555 z późn. zam.) tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów. Rozważając kwestię prawomocności zawieszenia w wykonywanych czynnościach służbowych należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 462 § 1 kpk wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia (chyba, że ustawa stanowi inaczej), natomiast sąd który je wydał, lub sąd powołany do rozpoznania zażalenia może wstrzymać jedynie wykonanie postanowienia.

Odnosząc się natomiast do kwestii kierowania urzędem miasta w momencie gdy prezydent i jego pierwszy zastępca są zawieszeni w czynnościach służbowych, przez co osoby te nie mogą wykonywać powierzonych im zadań informuję, iż ustawa z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) reguluje powyższą sytuację w Rozdziale 3 zatytułowanym „Władze gminy”. Zgodnie z art. 33 ust. 4  wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy, natomiast zgodnie z art. 39 ust. 2 wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Sytuacja zaistniała w mieście Łomża jest obecnie przedmiotem działań organów Prokuratury i szczegółowe informacje  dotyczące podejmowanych środków zapobiegawczych oraz ich skutków – w tym również w kontekście ważności podejmowanych decyzji administracyjnych – należy uzyskiwać od tych organów.

Z wyrazami szacunku,
Wioletta Paprocka
Rzecznik Prasowy MSWiA


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę