Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 08 lutego 2023 napisz DONOS@

Władze bardziej „widoczne”

Główne zdjęcie
Radni testują i uczą się korzystania z nowego systemu do głosowania. (fot. archiwum)

Radni Łomży chcą zmienić kilka zapisów w Statucie Miasta. Zmiany wywołało wprowadzenie na salę obrad techniki czyli elektronicznego systemu do głosowań. Przy okazji postanowiono także m.in. sprawić aby praca miejskiego „parlamentu” była - dosłownie - lepiej słyszana przez mieszkańców. Chodzi o propozycję umieszczania w internecie całego nagrania sesji, tak aby każdy na własne uszy mógł usłyszeć co radni mówią. Kolejna propozycja dotyczy możliwości sprawdzenia jak w konkretnych sprawach głosowali poszczególni radni. Teraz jest to możliwe ale tylko gdy radni zarządzą głosowanie imienne jawne.

Zmiany opracował zespół sześciu radnych ze wszystkich „opcji politycznych” w Radzie. Wśród kilku propozycji zmian znalazła się także ta dotycząca „jawności”. Radni proponują aby w § 56 Statutu w punkcie 2 zapisać że „przebieg sesji nagrywa się na nośnik elektroniczny, który przechowuje się w Biurze Rady oraz udostępnia w formie cyfrowej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Miasta.” Zapis ten ma umożliwić mieszkańcom, którzy przecież nie są w stanie śledzić „na żywo” obrad miejskiego parlamentu dokładne wsłuchanie się w głosy radnych. Maciej Głaz, jeden z członków speckomisji zajmującej się zmianami w Statucie podkreśla, że chciałby aby nagranie w internecie było udostępniane najszybciej jak się da, ale w samym dokumencie o terminie publikacji nic się nie wspomina.
Zgodnie z propozycjami nowych zapisów w Statucie do protokołu z kolejnych posiedzeń Rady Miasta dołączone ma być także zestawienie głosów („za”, „przeciw” „wstrzymał się”, „nie głosował”) oddanych przez poszczególnych radnych w głosowaniach przy pomocy urządzeń elektronicznych.  Dotychczas w protokole zapisywano jedynie jaką większością głosów poszczególne uchwały były przyjmowane, ale to jak głosowani poszczególni radni tego nie sposób było ustalić. Jeśli propozycja zmiany Statutu uzyska poparcie większości radnych nawet po latach będzie można sprawdzić jak który z nich głosował.  

Przy okazji ze Statutu proponuje się usuniecie zapisu, który nigdy nie powinien się w nim znaleźć. Chodzi punktu 4. § 37 Statutu mówiący o tym, że dziennikarze w posiedzeniach Komisji Rady Miasta mogą uczestniczyć, ale tylko za zgodą Przewodniczącego Komisji, podczas gdy Ustawa o dostępie do informacji publicznej możliwość udziału w posiedzeniach Komisji dale każdemu. Warto tu podkreślić, że ten zapis w Statucie Miasta od wielu lat był martwy.

Inne proponowane zmiany w Statucie mają m.in. ograniczyć prezydenta Łomży w gospodarowaniu mieniem miasta. Radni chcą dopisać, że „uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”. Chcą także mieć możliwość domagania się od prezydenta opracowania niezależnych „ekspertyz i opinii specjalistycznych” w tym także prawnych i to przez wskazanych przez Radę ekspertów.

Propozycja zmian w Statucie jest jednym z punktów najbliższej środowej sesji Rady Miasta Łomża. Jeśli radni je uchwalą przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę