Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 08 marca 2021 napisz DONOS@

Informacja biura Izby z dnia 09.09.2009

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013


Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Referat oceny i wyboru wniosków wspierających rozwój innowacyjności
i przedsiębiorczości


OGŁASZA KONKURS OTWARTY


i zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie projektów z dotacji rozwojowej w ramach

Osi Priorytetowej i Wzrost Innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom

Poddziałania 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu:

projekty dotyczące udziału w charakterze wystawcy w imprezach

targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych w kraju i za granicą


Termin konkursu:

Oferty konkursowe można składać od 1 września 2009 r. do wyczerpania limitu określonego w ogłoszeniu o konkursie tj. 120% wartości alokacji na konkurs.


Miejsce i sposób składania wniosku:

Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową – listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Handlowej 6, 15-399 Białystok, w Kancelarii Ogólnej – pokój 8, w godzinach pn: 8.00-16.00; wt - pt: 7.30 - 15.30.

Wnioski, które wpłyną po zamknięciu konkursu wskutek wyczerpania limitu nie będą podlegać ocenie (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej). dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą). Jednostka organizująca konkurs publikuje na swojej stronie internetowej, informacje o stanie wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs.

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego uprawnioną, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz jego wersji elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD/DVD).


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Na dofinansowanie projektów przeznacza się z dotacji rozwojowej środki w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 800 000 euro, w tym na:

1)       projekty dotyczące udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych przeznacza się z dotacji rozwojowej środki w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 600 000 euro;

2)       projekty dotyczące udziału w misjach gospodarczych przeznacza się z dotacji rozwojowej środki
w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 200 000 euro.

W ramach kwoty środków z dotacji rozwojowej przeznaczonej na konkurs na dofinansowanie projektów dużych przedsiębiorstw przeznacza się kwotę nie większą niż równowartość w złotych 80 000 euro, co stanowi 10% alokacji na konkurs, w tym odpowiednio na:

1)       projekty dotyczące udziału dużych przedsiębiorstw w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych przeznacza się z dotacji rozwojowej środki w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 60 000 euro;

2)       projekty dotyczące udziału dużych przedsiębiorstw w misjach gospodarczych przeznacza się z dotacji rozwojowej środki w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 20 000 euro.

Maksymalna kwota wsparcia projektu:

1.       W przypadku projektów dotyczących udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych: 60 tys. zł / jeden podmiot.

2.       W przypadku projektów dotyczących udziału w misjach gospodarczych: 12 tys. zł / jeden podmiot.


Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

1.      Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i za granicą.

2.      Organizacja i udział w misjach gospodarczych.


Uprawnionymi do składania wniosku są:

1.    Przedsiębiorstwa.

2.    Porozumienia przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW zawierające szczegółowe wymagania dla konkursu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego www.rpowp.wrotapodlasia.pl. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę