Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 27 lutego 2021 napisz DONOS@

Można dostać pieniądze na podręczniki

Od dziś w łomżyńskich szkołach oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży dostępne są wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Na zakup podręczników można otrzymać od 150 zł w przypadku uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych do 280 zł w przypadku pierwszoklasistów z gimnazjów.

Programem przede wszystkim adresowany jest do uczniów pochodzących z rodzin ubogich tj. do tych w których dochód netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 351 zł. Poza tym z pomocy mogą skorzystać także ci nie spełniający tego wymagania jeśli znajduje się w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej). W tym wypadku decyzję podejmuje dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń, przy czym warunkiem odgórnym jest, że może skorzystać z niej może nie więcej niż 10% uczniów którzy otrzymają pomoc.

Na wyprawkę szkolną  można otrzymać maksymalnie 150 zł w przypadku ucznia klasy I oraz klasy II szkoły podstawowej; 170 zł – ucznia klasy III szkoły podstawowej; oraz 280 zł dla ucznia klasy I gimnazjum. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia. Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka mogą złożyć do 7 września u dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w najbliższym roku szkolnym. Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, lub - w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej -  uzasadnienie wniosku.
Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy finansowej. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, a także rachunek lub paragon. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie o zakupie podręcznika.

210204100642.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę