Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 24 marca 2023 napisz DONOS@

Marszałek Dworzański apeluje do premiera Tuska „nie przenoście Via Baltica"... (do Łomży?)

Główne zdjęcie
Jarosław Dworzański (fot. archiwum)

„Zmiany w przewidywanym dotychczas przebiegu głównych dróg krajowych (na terenie województwa podlaskiego – dop. red.) byłyby skrajnie niekorzystne dla naszego regionu, odcinając jego znaczne obszary od świata” - podaje Jan Kwasowski, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego, opisując jego apel do premiera w sprawie m.in. planowanej zmiany przebiegu Via Baltica. Jak podkreśla Kwasowski „Marszałek Jarosław Dworzański kończy swoje wystąpienie do Donalda Tuska gorącą prośbą o rezygnację z planowanej zmiany przebiegu dróg Via Baltica (...).”

Kilkustronicowy apel marszałka Dworzańskiego ma związek z planami opracowywanymi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Częściowo o nich pisaliśmy w czerwcu „Droga ekspresowa przez Łomżę... ?”. Eksperci z GDDKIA, po raporcie Scott Wilsona w sprawie I Pan Europejskiego Korytarza Transportowego zwanego umownie Via Baltica, doszli do wnioski iż „istnieje potrzeba przemodelowania układu dróg ekspresowych”.
- Docelowo w opinii GDDKiA układu dróg ekspresowych (S8 i S19) powinien zostać uzupełniony o trasę Via Baltica (S61?), która powinna przebiegać po trasie wariantu 42, wskazanego w „Strategii...” — czyli z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką do Łomży, następnie przez Ełk, Suwałki do Budziska; wariant ten został wskazany jako najkorzystniejszy nie tylko pod względem środowiskowym, ale również społecznym i ekonomicznym – odpowiadał w czerwcu na nasze pytania Artur Mrugasiewicz z biura prasowego GDDKiA w Warszawie.
Drogowcy, ze względu na warunki środowiskowe i konflikt z obszarami Natura 2000 chcą także zmienić przebieg planowanej S19 (od trzech lat nazywana Via Carpatia) aby droga ta nie prowadziła z południa Polski przez Białystok w kierunku Augustowa, a konczyła się w Białymstoku. W opinii marszałka Dworzańskiego – jak podaje jego rzecznik Jan Kwasowski - decyzje takie „byłyby skrajnie niekorzystne dla naszego regionu, odcinając jego znaczne obszary od świata.”

Oto fragmenty z przesłanych nam fragmentów apelu Dowrzańskiego:  
Z zaniepokojeniem przyjąłem informację o planowanych na terenie województwa podlaskiego zmianach, dotyczących przyjętego obecnie układu dróg krajowych. Zmiany te dotyczą połączeń ekspresowych S-8 oraz S-19, będących elementem planowanego szlaku tranzytowego Via Baltica oraz Via Carpatia. Drogi S-8 oraz S-19 należą do głównych dróg na terenie województwa podlaskiego. Stanowią one część układu komunikacyjnego łączącego Białystok z Warszawą, ogólnopolskim i europejskim układem komunikacyjnym oraz stanowią podstawę tranzytowego układu dróg regionu i kraju. Jednocześnie droga Via Baltica położona jest w obrębie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego, pozwala to na połączenie województwa podlaskiego z ważnymi centrami przemysłowymi i handlowymi z krajów Bałtyckich. Zmiana koncepcji połączeń ekspresowych wywoła negatywne konsekwencje dla perspektyw rozwojowych zarówno dla stolicy województwa Białegostoku, jak i całego regionu.” (…)
Prowadzenie przebiegu drogi Via Baltica w nowym kształcie, przy budowie Via Carpatii bez odcinka północnego drogi S 8 (Białystok – Budzisko) powoduje przesunięcie ruchu tranzytowego bezpośrednio w kierunku zachodnim Europy i marginalizację obszaru wschodniej i południowo-wschodniej Polski (jako „odsuniętych” od głównego układu komunikacyjnego).” (...)

W wystąpieniu do premiera Tuska marszałek Dworzański podważa także wnioski do jakich po blisko dwuletnich badaniach planowanego przebiegu Via Baltica doszli eksperci z firmy Scott Wilson.
- „Nieuprawnionym na obecnym etapie czasowym wyborem wariantu przebiegu drogi „Via Baltica” przez Ełk, a nie np. Augustów i Łomżę, w sytuacji, gdy oba warianty charakteryzują się b. zbliżonym poziomem „konfliktowości środowiskowej” (liczne przecięcia tych samych korytarzy migracyjnych) a analiza techniczno – ekonomiczna wykonalności wariantów jest wysoce skomplikowana. Wariant „Via Baltica” przez Ełk ma liczne kolizje z układem projektowanych korytarzy migracyjnych, tych samych co wariant bazujący na drodze Nr 61 (Augustów – Łomża)” - brzmi jeden z argumentów podawanych przez Dworzańskiego.

- Marszałek Jarosław Dworzański kończy swoje wystąpienie do Donalda Tuska gorącą prośbą o rezygnację z planowanej zmiany przebiegu dróg Via Baltica i Via Carpatia oraz o utrzymanie pierwotnego przebiegu obydwu tras. Apeluje też o jak najszybszą realizację obu tych tranzytowych szlaków drogowych – podaje Jan Kwasowski.

Tymczasem w Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli władz samorządów północno-zachodniej części województwa podlaskiego oraz południowo - wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciele Łomży, Nowogrodu, Szczuczyna, Ełku, powiatów: oleckiego i ełckiego oraz gmin: Grabowo, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Piątnica, Prostki, Przytuły, Stawiski, Śniadowo, Wieliczki, Zbójna wypracowali wspólne stanowisko w sprawie Via Baltica, które ma zostać przesłane do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministra Infrastruktury. Oto treść tego stanowiska:
Posłowie, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie miast, powiatów i gmin północno-zachodniej części województwa podlaskiego, wschodniej części województwa mazowieckiego oraz wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego zwracają się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia przebiegu międzynarodowego korytarza transportowego "Via Baltica".
W styczniu 2007 roku firma Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd podała wstępny wynik wielokryterialnej oceny wybranych do analizy kilkudziesięciu wariantów trasy. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały cztery warianty.

- Warszawa - Ostrów Mazowiecka - Łomża - Grajewo – Ełk - Suwałki - Budzisko (wariant 42)
- Warszawa - Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka - Łomża - Grajewo – Ełk - Suwałki - Budzisko (wariant 42a)
- Warszawa - Legionowo - Ostrołęka - Łomża - Grajewo – Ełk - Suwałki - Budzisko (wariant 43)
- Warszawa - Ostrów Mazowiecka - Białystok - Augustów - Suwałki - Budzisko (wariant 1)
W wyniku drugiego etapu oceny, spośród tych wariantów, jako najbardziej korzystny,  autorzy oceny jednoznacznie wskazali wariant oznaczony numerem 42, jako wariant najkorzystniejszy, z łącznym uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny.
Wiosną 2009r została podjęta ostateczna decyzja w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w wariancie wpisującym się w przebieg wariantu 42 trasy Via Baltica. Ta szybko podjęta decyzja ucieszyła mieszkańców północno-wszchodniej Polski, ponieważ przyśpiesza rozwiązanie problemów komunikacyjnych w samym Augustowie, ale również pokazuje, że możliwe jest pogodzenie interesów społeczności lokalnej z wymaganiami prawa Unii Europejskiej.
Rozpoczęta została bardzo potrzebna przebudowa drogi krajowej Nr 8 od Wyszkowa do Białegostoku, do parametrów drogi ekspresowej. Inwestycja ta wpisuje się w zakres robót wskazanych, jako konieczne prace towarzyszące przy realizacji wariantu 42 trasy Via Baltica.
W obecnej sytuacji jesteśmy przekonani, że decyzja o ustaleniu przebiegu trasy Via Baltica według wariantu wskazanego w wyniku wielokryterialnej oceny, jako najkorzystniejszy, jest jedyną możliwą decyzją. Tylko taka decyzja umożliwi skorzystanie przy realizacji trasy ze środków w ramach programów operacyjnych, finansowanych przez Unię Europejską, a tym samym umożliwi szybką budowę trasy. Dlatego zwracamy się do Pana Premiera i do Rządu o jej jak najszybsze podjęcie.”

* * *

Od Jana Kwasowskiego rzecznika prasowego marszałka woj. podlaskiego

Ponieważ niektórzy z Was mylnie zrozumieli tekst o apelu marszałka Dworzańskiego do premiera w sprawie dróg, wyjaśniam i proszę o sprostowania:
Marszałek Jarosław Dworzański nie jest przeciwnikiem przebiegu trasy Via Baltica przez Łomżę. Marszałek nie opowiadał się w przeszłości i nadal nie opowiada się za trasą przez Białystok czy przez Łomżę, natomiast w piśmie do premiera protestuje przeciwko najnowszym koncepcjom, zgodnie z którymi Via Baltica nie będzie biegła ani przez Białystok, ani przez Łomżę, tylko poza terenem naszego województwa - oprócz fragmentu od Mazur czyli Ełku przez Suwałki do Budziska. Nie ma sensu spierać się na temat: Łomża czy Białystok, kiedy chcą nam tę trasę zabrać całkowicie, a dodatkowo zabrać też połączenie Suwałk z Białymstokiem w ramach S-19.

* * *
A to przypomnienie dla Pana Jana Kwasowskiego: Bura za działanie na rzecz Via Baltica przez Łomżę

210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę