Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 31 marca 2023 napisz DONOS@

OGŁOSZENIE

Muzeum Północno- Mazowieckie w Łomży poszukuje inspektorów nadzoru ds. elektrycznych, budowlanych i sanitarnych do nadzorowania realizacji projektu – Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży- zatrudnienie na umowę – zlecenie. Oferty proszę zgłaszać do Muzeum, Łomża, ul. Dworna 22, tel. (086) 216- 64- 87, w terminie do 28.03.2009 r.

 1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie średnie lub wyższe budowlane branżowe,

- co najmniej 3 letni staż pracy

 2. Wymagania dodatkowe:

- posiadanie uprawnień budowlanych elektrycznych stanowiących podstawę wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - nadzoru inwestorskiego,

- posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych – D i E,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Wymagane dokumenty:

  1. kserokopia uprawnień budowlanych branży elektrycznej oraz kwalifikacyjnych na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych D i E

  2. kserokopia zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  3. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

  4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

  1. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

  2. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, udział w przetargu publicznym, nadzór inwestorski nad inwestycją w zakresie elektroenergetycznym i teleinformatycznym, odbiór i jej rozliczenie

 Wymagania dla inspektora nadzoru ds. budowlanych przy Modernizacji i adaptacji zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży (forma zatrudnia umowa-zlecenia na czas realizacji, odbioru i rozliczenia inwestycji)

 1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie średnie lub wyższe budowlane,

- co najmniej 3 letni staż pracy,

 2. Wymagania dodatkowe:

- posiadanie uprawnień budowlanych konstrukcyjno - budowlanych stanowiących podstawę wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - nadzoru inwestorskiego,

- posiadanie uprawnień i doświadczenie w nadzorowaniu remontów obiektów zabytkowych,

- przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

 3. Wymagane dokumenty:

1) kserokopia uprawnień budowlanych,

2) kserokopia zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

3) Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

4) Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

5) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, udział w przetargu publicznym, nadzór inwestorski nad inwestycją w zakresie konstrukcji budowlanej, odbiór i jej rozliczanie.

 

 

 

 

Wymagania dla inspektora nadzoru ds. sanitarnych przy Modernizacji i adaptacji zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży ( forma zatrudnienia umowa – zlecenie na czas realizacji, odbioru i rozliczenia inwestycji)

 Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

- nieposzlakowana opinia.

- wykształcenie średnie lub wyższe budowlane branżowe,

- co najmniej 3 letni staż pracy

 Wymagania dodatkowe:

- posiadanie uprawnień budowlanych elektrycznych stanowiących podstawę wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - nadzoru inwestorskiego,

- posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych na dozór i eksploatację w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia uprawnień budowlanych branży sanitarnej oraz kwalifikacyjnych na dozór i eksploatację urządzeń sanitarnych

2. kserokopia zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4.Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

5.Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

6.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Sporządzanie kosztorysów inwestorskich ,udział w przetargu publicznym, nadzór inwestorski nad inwestycją w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, odbiór i jej rozliczenie

 

Grzegorz Gwizdon
pt, 20 marca 2009 15:52
Data ostatniej edycji: pon, 30 marca 2009 13:22:15

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę