Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 21 marca 2023 napisz DONOS@

Komu i ile obcięto czyli wielomilionowe oszczędności u wojewody

W związku z rządowym planem oszczędnościowym, wojewoda podlaski musi zmniejszyć wydatki o blisko 67 milionów złotych. To 10% budżetu województwa. Oszczędności pojawiają się niemal we wszystkich dziedzinach życia finansowanych przez wojewodę począwszy od zakupów samochodów dla straży pożarnej, przez pomoc społeczną, a na rolnictwie kończąc. Najwięcej oszczędności przynieść mają cięcia w pomocy społecznej, ale jak podkreśla Jolanta Gadek rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego znaczna część ograniczeń dotyczy zadań, na realizację których zaplanowano budżet przewyższający przewidywane wykonanie wydatków.


Oto przygotowana przez Jolantę Gadek obszerna informacja o oszczędnościach:

Zamrożono wszystkie zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 2.541 tys. zł (Podlaski Urząd Wojewódzki, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Nasiennictwa, Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego itp.) jak również zamrożono 2 proc. pozapłacowego budżetu jednostek budżetowych przeznaczonego na wydatki bieżące - tj. 689 tys. zł. Zamrożono również sumę 60 tys. zł. na remont siedziby Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (oddzielna pozycja w budżecie)

Ograniczono zakres inwestycji oraz sumę na bieżące utrzymanie przejść granicznych - z 18.372 tys zł zablokowano 8.386 tys. zł (w tym ograniczono kwotę przeznaczona na budowę przejścia granicznego w Połowcach). Kwota, która została na realizację zadania w Połowcach, wystarczy na zaplanowane na ten rok działania.

Czasowym ograniczeniem objęto również wydatki na realizację zadań. Zmniejszono przede wszystkim te wydatki, w których nie podpisano jeszcze umów, czyli, np. wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 1.046 tys. zł, dokształcanie nauczycieli - 213 tys. zł., - zadania z zakresu rolnictwa - około 8.500 tys. zł (m.in. zablokowano część środków planowanych dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i na melioracje wodne). Zamrożono też 20 tys. zł z kwoty przewidzianej na gospodarkę leśną. Zamrożono też 10% kwoty przewidzianej na realizację dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, tj. 1.370 tys. zł
Zablokowano kwotę 1.145 tys. zł, która stanowi nadmiar w budżecie wojewody, jest to kwota zaplanowana na zatrudnianie młodocianych pracowników. Od 2009r. zadanie to finansowane jest z Funduszu Pracy. Zablokowano 22 tys. zł z kwoty przewidzianej na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz 174 tys. na prace geodezyjne i kartograficzne.  Zablokowano też kwotę 95 tys. zł z kwoty przewidzianej na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (co stanowi 5 proc. całej sumy). Ponadto zmniejszono rezerwę wojewody o kwotę 450 tys. zł  

W związku z tym, że największą pozycję w budżecie Wojewody Podlaskiego stanowią wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną, niezbędne było zamrożenie wydatków również w tej dziedzinie. Było to możliwe dzięki temu, że budżet wojewody planowano w lipcu - sierpniu ubr. i ocena stopnia wykorzystania dotacji z drugiej połowy ubr. wskazuje na niższy stopień ewentualnych potrzeb niż zaplanowano w budżecie na 2009 rok. Np. planując budżet w wakacje zakładano większe wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonywane przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (przepisy dotyczące wypłaty z funduszu alimentacyjnego weszły w życie w październiku ubr.. To - po dodatkowej analizie wydatków na ten cel w styczniu i lutym br -  pozwoliło na zablokowanie 28.700 tys. zł ujętych w tegorocznym budżecie gdyż z analizy wynikało, że zaplanowane na ten cel wydatki nie zostałyby w pełni wykorzystane. Co się z tym wiąże - zablokowano 1.000 tys. zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz 400 tys. zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.  Z tego samego powodu zablokowano 7.500 tys. zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz 330 tys. na ośrodki pomocy społecznej (planowane nadwyżki i tak zostałyby zwrócone do budżetu państwa). Czasowo zablokowano również 1.930 tys. zł w prognozowanych wydatkach na Domy Opieki Społecznej i Ośrodki Wsparcia (suma ta stanowi 6 i 4 proc. prognozowanych wydatków). Było to możliwe m.in. dlatego, że na część ośrodków otrzymaliśmy dotację celową, którą dysponuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - np. na ośrodek w powiecie suwalskim otrzymaliśmy 300 tys zł). Zamrożono również 300 tys zł z kwoty przewidzianej na pomoc dla cudzoziemców. Ponieważ w br zablokowano również 1.070 tys. zł przewidzianych w budżecie wojewody na dofinansowanie letnich kolonii i obozów - w tym roku planowane jest bowiem wejście w życie programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Aktywizacja jst i ngo" z przeznaczeniem m.in. na wakacje. Zablokowano również 150 tys. zł z sumy przewidzianej na programy korekcyjno-edukacyjne (co stanowi 2,82 proc. sumy 17.095 tys. planowanych wydatków na ten cel.

Ponadto zamrożono 150 tys. zł z sumy przewidzianej na finansowanie z zakresu zadań wojskowej służby zastępczej oraz 70 tys. zł z sumy przewidzianej na wojskowe komisje poborowe (zmieniły się zasady w poborze). Pozostała blokada środków dotyczy blokady części środków na parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, komisje egzaminacyjne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Nie jest to ostateczny podział określenia źródeł pochodzenia kwoty ograniczenia. W trakcie roku w przypadku występowania wolnych środków z innych źródeł występuje możliwość uwolnienia kwoty ograniczenia - jeśli np. uda się uzyskać środki z różnych funduszy (np. norweskiego) na część niezbędnych inwestycji na przejściu granicznym w Bobrownikach, środki zaplanowane na ten cel zostaną przeznaczone na inwestycję w Połowcach. Podobnie będzie w zadaniach z polityki społecznej - uzyskanie kolejnej dotacji celowej z budżetu państwa oznaczać będzie przesunięcie środków.

Realizacja „schetynówek” i „Orlików”  nie jest zagrożona, gdyż środki na realizację tych zadań zabezpieczone są w rezerwach celowych budżetu państwa. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez GDDKiA nie są zagrożone. Czasowymi ograniczeniami nie zostały objęte także kwoty wydatków przeznaczone na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Jolanta Gadek dodaje, że dodatkowe oszczędności poczyniono także w samym urzędzie wojewódzkim. Ponieważ zablokowano środki na zakup sprzętu, przekazujemy dwa samochody PUW - jeden Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska, jeden Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Z powodu oszczędności po odejściu z pracy z Gabinetu Wojewody jednej osoby nikt nie zostanie zatrudniony na to miejsce, a obowiązki zostaną rozdzielone pomiędzy pozostałych pracowników.

Łączna kwota tzw. „czasowego ograniczenia” w przypadku województwa podlaskiego wynosi 66.754 tys. zł (66 milionów 754 tysiące złotych).

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę