Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 01 marca 2021 napisz DONOS@

Konkursu na gromadzenie eksponatów do Izby Pamięci Kształcenia Nauczycieli przy TWP OR w Łomży

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ogłasza konkurs na gromadzenie eksponatów i pamiątek do organizowanej Izby Pamięci Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Jak podkreślają organizatorzy konkursu Łomża swym bogatym dorobkiem i tradycją w zakresie kształcenia nauczycieli zasłużyła, by utrwalić ten istotny fragment historii regionu. Do Izby Pamięci przekazywać można - mające wartość historyczną i archiwalną - dokumenty, fotografie, emblematy, druki, programy szkolne, plany nauczania, świadectwa a także wspomnienia dotyczące kształcenia nauczycieli w regionie łomżyńskim.

    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jako spadkobierca Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ma bogate tradycje w zakresie działalności oświatowej. Chlubi się historycznym rodowodem, sięgającym połowy XIX wieku, kiedy to pod zaborami powstały w Polsce pierwsze stowarzyszenia krzewiące oświatę wśród dorosłych Polaków. Wspaniałe nazwiska Adama Asnyka, Ludwika Krzywickiego, Wacława Nałkowskiego i wielu innych intelektualistów trwale wpisały się w tę bogatą kartę odważnych, patriotycznych i pragmatycznych działań Polaków tamtej doby. W okresie 20-lecia międzywojennego z ruchem tym związali się wybitni przedstawiciele nauki, oświaty i kultury: Józef Chałasiński, Tadeusz Kotarbiński, Marian Falski, Stanisław Lorentz, Łukasz Kurdybacha, Jan Szczepański, Czesław Bobrowski i wielu innych.
    Po wojnie odrodziło się w 1950 roku, a zagwarantowane przez państwo pieniądze nakazywały TWP realizować określone cele społeczno-polityczne, to jednak przy takich postaciach oraz pod presją tradycji i bieżącego życia – Towarzystwo szybko wróciło do swej społecznej misji, służąc autentycznej popularyzacji wiedzy. Przez ostatnie 55-lecie z jego ideą związali się piastując funkcję prezesa Zarządu Głównego TWP bądź przynależąc do ścisłego kierownictwa wybitni przedstawiciele nauki tacy jak, m.in. Witold Doroszewski, Janusz Górski, Tadeusz Kotarbiński, Bogdan Suchodolski.
    Na dziś jest społecznym, pozarządowym stowarzyszeniem oświatowym, a to, że potrafiło szybko przystosować się do nowych wyzwań w ramach gospodarki rynkowej świadczy fakt, że w skali kraju prowadzi kilkadziesiąt własnych szkół średnich, policealnych i pomaturalnych, kilkanaście kolegiów językowych, setki przeróżnych kursów doskonalących wiedzę o podnoszących kwalifikacje oraz 6 wyższych uczelni o zróżnicowanych profilach kształcenia. Oddział Regionalny TWP w Łomży również ma w tym swój udział.
    Przy Oddziale Łomżyńskim funkcjonuje również Centrum Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ponadregionalnym. Zważywszy na to oraz na fakt posiadania własnej bazy lokalowej, doświadczenia w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli rozważaliśmy już od dawna dojrzewającą myśl, godną naszym zdaniem, inicjatywę powołania w naszej siedzibie Regionalnej Izby Pamięci Kształcenia Nauczycieli.
    Łomża, swym bogatym dorobkiem i tradycją w zakresie kształcenia nauczycieli zasłużyła, by ten dość istotny fragment historii regionu utrwalić w formie Regionalnej Izby Pamięci.
Zamysł ten ma swe historyczne uzasadnienie, bowiem oświata w tym regionie była i  jest jedną z najpiękniejszych kart jego rozwoju. Wielki w tym udział mieli i mają nauczyciele, ich kwalifikacje i poziom przygotowywania do pracy edukacyjnej.
    Doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie kształcenia kadr pedagogicznych nie powinien
i nie może ulec zapomnieniu. Stąd istnieje potrzeba dokumentowania historycznych wyzwań społecznych, absorbujących wysiłek elit politycznych, samorządów, organizacji związkowych i samych nauczycieli, by poszukiwać najbardziej optymalnych form kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych.
    Inicjatywa utworzenia Regionalnej Izby Pamięci Kształcenia Nauczycieli ma na celu:
1) pogłębienie  bogatej historii kształcenia nauczycieli w regionie łomżyńskim,
2) upowszechnienie olbrzymiego dorobku ogromnej rzeszy nauczycieli, którzy podejmowali trud kształcenia i doskonalenia  młodych adeptów działalności pedagogicznej,
3) danie satysfakcji tym wszystkim, którzy poprzez swą działalność zawodową, polityczną i społeczną powodowali, że Łomża stawała się wciąż poważnym ośrodkiem kształcenia nauczycieli w okresie od 1918 roku do czasów obecnych,
4) zgromadzenie w jednym miejscu różnych eksponatów, dokumentów i wspomnień, dotyczących kształcenia nauczycieli,
5) ocalenie od zapomnienia różnych form i struktur kształcenia nauczycieli w dwudziestym wieku,
6) pobudzić do refleksji i zadumy społeczność lokalną nad historią łomżyńskiej oświaty,
7) wzbogacić działalność TWP w nowe kierunki pracy,
8) dalsze rozwijanie i doskonalenie obecnych struktur i form kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Pierwsza szkoła o charakterze pedagogicznym powstała w Łomży tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Była to placówka niepubliczna, stanowiąc swoisty przyczynek do powołania w 1918 roku Państwowego Seminarium Męskiego.
    Z kolei w 1919 roku powołano Seminarium Żeńskie im. Narcyzy Żmichowskiej, kształcące początkowo w cyklu czteroletnim, a następnie w pięcioletnim.
Rok szkolny 1936/37 był ostatnim rokiem istnienia Państwowego Męskiego Seminarium
w Łomży. W jego miejsce powołano w roku 1937/38 Liceum Pedagogiczne. Szkoła o tej nazwie
i podobnym profilu kształcenia, wyłączając okres wojenny przetrwała do 1970 roku, bowiem w 1966, ukazuje się rozporządzenie resortu o stopniowej likwidacji Liceów Pedagogicznych. Podobne Liceum Pedagogiczne funkcjonowało również w Ostrołęce.
    Zadania kształcenia nauczycieli przejęło powołane w 1982r. w Łomży studium nauczycielskie (SN). Niemałą rolę w kształceniu nauczycieli odegrało Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne (Pedagogiczne Studium Techniczne), przygotowujące nauczycieli do nauczania zajęć praktyczno-technicznych.
    Ranga kształcenia rosła, kiedy w 1987 r. zapadła decyzja o powołaniu przy SN punktu konsultacyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Punkt ten miał charakter przejściowy i dzięki życzliwości władz uczelni w Olsztynie w 1988 roku Minister Edukacji Narodowej decyzją z 30 września 1988 roku powołał w Łomży Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Uczelnia ta funkcjonowała do 1994 roku.
    Organizatorzy liczą, że inicjatywa ta spotka się z życzliwością i zrozumieniem społeczności lokalnej, której zależy, by bogaty dorobek w zakresie kształcenia nauczycieli utrwalić w postaci Regionalnej Izby Pamięci Kształcenia Nauczycieli.
    Patronat honorowy nad utworzeniem Regionalnej Izby Pamięci Kształcenia Nauczycieli, objął mgr inż. Jerzy Brzeziński - Prezydent Miasta Łomży,  a medialny Tygodnik ”Kontakty”.

Zarząd Oddziału Regionalnego TWP w Łomży

Załączniki


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę