Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 29 września 2023 napisz DONOS@

Zmiany w kodeksie drogowym!

Z dniem 10 października br. weszła w życie Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176 poz. 1238).

Nowa ustawa wprowadza kilka zmian w  ustawie Prawo o ruchu drogowym.  Do tych najbardziej istotnych z punktu widzenia kierowcy, należy zaliczyć wprowadzenie art. 71 ust. 5a zgodnie z którym w przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu zarejestrowanego za granicą nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu do kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo.

 

Art. 11.  Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 71 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo.””

Mając na względzie powyższe, należy wyraźnie podkreślić, że dodatkowy dokument potwierdzający prawo do używania pojazdu ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do pojazdów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi i odnosi się wyłącznie do tych kierowców, którzy prowadzą taki pojazd, a jednocześnie nie są ujęci w dokumencie rejestracyjnym.

Brak dodatkowego dokumentu o którym mowa powyżej jest traktowany przez Policję jako wykroczenie z art. 95 kodeksu wykroczeń (prowadzenie pojazdu po drodze publicznej bez  wymaganych dokumentów).

Osoba dopuszczająca się popełnienia ww. czynu są powinna liczyć się z nałożeniem mandatu karnego w wysokości 50 zł . Niezależnie od tego pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 130 a ust. 2 pkt b, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób. W uzasadnionych przypadkach Policja o dokonanych ustaleniach informuje Urząd Celny.

Należy również stwierdzić, iż nie został określony wzór dokumentu o którym mowa w art. 71 ust. 5a jak również jego forma. Dla uniknięcia wątpliwości co do autentyczności dokumentu, postulujemy, aby był to dokument urzędowy lub z podpisem poświadczonym urzędowo.

źródło: www.policja.pl

Ruch Drogowy
pon, 14 stycznia 2008 16:55
Data ostatniej edycji: pt, 21 marca 2008 14:28:00

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę