Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 21 marca 2023 napisz DONOS@

Wyniki Konkursu na najlepszy Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkół Zawodowych.

Pięć nagród i kilkadziesiąt wyróżnień przyznano podlaskim szkołom w „Konkursie na najlepszy Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkół Zawodowych.” Konkurs jest częścią projektu „Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego”, realizowanego w województwie podlaskim dzięki dofinansowaniu z unijnego programu Phare 2001.

Pierwsza nagroda, w postaci sprzętu komputerowego o wartości 30 tys. euro, trafi do Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Cztery równorzędne drugie nagrody, w wysokości 25 tys. euro, otrzymały Augustowskie Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku, Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku oraz Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Komisja przyznała jeszcze dziesięć wyróżnień I stopnia oraz dwadzieścia pięć wyróżnień II stopnia. W sumie na nagrody przeznaczono 170 tys. euro.

„Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego” to czwarty podprojekt realizowany w ramach programu UE Phare 2001 Spójność Społeczno – Gospodarcza, którego pełna nazwa brzmi „Budowanie potencjału – Lokalne porozumienia na rzecz zatrudnienia”.

Podprojekt ten skierowany jest do nauczycieli szkół zawodowego, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz lokalnych partnerów rynku pracy. Jego głównym celem jest wsparcie nauczycieli szkolnictwa zawodowego w opracowaniu i realizacji przedsięwzięć w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego, co w konsekwencji przyczyni się do zapobiegania trwałemu bezrobociu wśród młodzieży. Osiągnięcie tego celu wymagało konsultacji oraz zawarcia porozumień lokalnych szkół zawodowych z licznymi partnerami społecznymi.

Realizacja tego podprojektu polegała głównie na przeprowadzeniu szkoleń dla grupy ponad 120 osób reprezentujących głównie zespoły szkół zawodowych, ale również przedstawicieli powiatowych władz samorządowych oraz urzędów pracy. Szkolenia miały na celu przygotowanie uczestników do opracowywania indywidualnych Programów Modernizacji Oferty Edukacyjnej szkół pod kątem potrzeb gospodarki lokalnego środowiska z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy, które to podlegały ocenie konkursowej.

„Projekt zmusza szkoły do poznania lokalnego rynku pracy i wymusza nowy sposób myślenia. Poza tym przygotowuje je do pisania kolejnych projektów, dzięki którym mogą liczyć na dodatkowy sprzęt” – mówi zastępca dyrektora WUP Tomasz Zalewski. Szkoły będą bowiem mogły korzystać z szans jakie otwiera przed nimi Europejski Fundusz Społeczny.

Do konkursu podlaskie szkoły zawodowe zgłosiły 47 projektów. Zaledwie 7 zostało odrzuconych ze względu na uchybienia formalne – poinformował przewodniczący komisji konkursowej Hubert Ostapowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zdaniem komisji wszyscy uczestnicy zasłużyli na wyróżnienie. Każda szkoła przedstawiła oryginalny pomysł na unowocześnienie programów nauczania, który odpowiadałby na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Dlatego oprócz pięciu nagród przyznano 10 wyróżnień o wartości 1,5 tysiąca euro i 25 wyróżnień o wartości 1 tysiąca euro.

W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Przedstawiciel Kuratorium Romuald Mazur podkreślił, że będzie ono monitorowało wdrażanie projektów w szkołach. Już jednak wiadomo, że nie wszystkie szkoły zdążą to zrobić od 1 września. Problem polega na tym, że niektóre nowe zawody – jak na przykład technik informatyk, czy technik logistyk - zostały zbyt późno wpisane na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. A szkoły, widząc potrzeby rynku pracy, właśnie w tych nowych, poszukiwanych zawodach, chcą kształcić swoich uczniów.
Uroczyste przekazanie nagród wszystkim laureatom i wyróżnionym odbędzie się we wrześniu tego roku podczas specjalnej konferencji. Wówczas również szkoły będą miały okazję szerszego zaprezentowania swojej nowej oferty edukacyjnej.
Podprojekt 4 realizowany pod nazwą "Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego" jest częścią projektu "Rozwój Zasobów Ludzkich - Promocja Zatrudnienia i RZL" to projekt realizowany od października 2003 do września 2004, przez konsorcjum w składzie: IMC Consulting (lider), Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Lubelska Fundacja Rozwoju.
Projekt jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare oraz ze środków budżetu państwa. Jego realizację nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Nagrodzeni:

I.
Zwycięzcą konkursu i zdobywcą Nagrody Głównej w postaci sprzętu dydaktycznego o charakterze IT o łącznej wartości 30 tys. euro został:
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

II.
4 równorzędne Nagrody II stopnia w postaci sprzętu dydaktycznego o charakterze IT o wartości 25 tys. euro każda otrzymują:
• Augustowskie Centrum Edukacyjne
• Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku
• Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku
• Zespół Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim

III.
Wyróżnienia I stopnia – sprzęt dydaktyczny o charakterze IT o wartości 1,5 tys. euro otrzymują:
• Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku
• Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
• Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku
• Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
• Zespół Szkół w Marianowie
• Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim
• Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
• Zespół Szkół Rolniczych w Różanymstoku
• Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu
• Zespół Szkół nr 5 w Suwałkach

Wyróżnienia II stopnia – sprzęt dydaktyczny o charakterze IT o wartości 1 tys. euro otrzymują:
• Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
• Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
• Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
• Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
• Zespół Szkół nr 2 w Bielsku Podlaskim
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku
• Zespół Szkół w Niećkowie
• Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce
• Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie
• Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
• Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce
• Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku
• Zespół Szkół w Wojewodzinie
• Zespół Szkół Zawodowych nr 6 w Białymstoku
• Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Białymstoku
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem
• Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
• Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
• Zespół Szkół Leśnych w Białowieży
• Zespół Szkół Drzewnych nr 9 w Łomży
• Zespół Szkół w Michałowie

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę