Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 22 września 2023 napisz DONOS@

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowogrodzie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowogrodzie – rządy Prezes Elżbiety Dobrzańskiej W ostatnich miesiącach toczy się w Polsce dyskusja, a zarazem spór dotyczący potrzeby reorganizacji spółdzielczości mieszkaniowej i przeprowadzenia zmian w spółdzielczym prawie mieszkaniowym. Perspektywa takich zmian stoi również przed Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowogrodzie. Od czerwca 2003 roku, daty wyboru do Rady Nadzorczej jestem w sporze z Zarządem SM w Nowogrodzie, który rozpoczął się - gdyż zaproponowałem wprowadzić przestrzeganie Statutu, który otrzymałem dopiero po sprawie sądowej, tj. w 2006 roku. W miarę poznawania spraw Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdziłem, iż od lat SM w Nowogrodzie działa niezgodnie z prawem spółdzielczym i prawem pracy. Jest „folwarkiem” opanowanym przez określoną grupę ludzi. Korzystając z łam „GN” zamierzam opublikować w cyklu 2-3 artykułów wiadome mi nieprawidłowości zachodzące w zarządzaniu SM w Nowogrodzie. Napiszę o notorycznym łamaniu Statutu i regulaminów, popełnianiu przez Zarząd czynów o charakterze korupcyjnym i ewidentnej nieprawidłowości.Do SM w Nowogrodzie należałem, jak mi się wydawało, od 2001 roku. W tym czasie, aż do 15 lutego 2007 roku, byłem traktowany jako pełnoprawny członek, który opłacił wpisowe, płacił czynsz oraz był wybrany do władz, których zadaniem powinno być reprezentowanie wobec Zarządu interesów Członków tejże Spółdzielni.W tym czasie pełniłem funkcje:-        od czerwca 2003 roku do czerwca 2006 roku byłem wiceprzewodniczącym RN,-        byłem członkiem komisji przetargowych,-        byłem przewodniczącym Walnego Zgromadzenia SM w 2004 roku.Gdy w 2006 roku rozpocząłem spór prawny z Zarządem SM, okazało się, iż nie jestem, a wręcz nigdy nie byłem członkiem SM w Nowogrodzie, gdyż .......... według Pani Prezes nie ma dowodu opłacenia przezemnie wpisowego, co moim zdaniem było „odkryciem” spóźnionym o parę lat. Do „odkrycia” tego Zarząd SM w Nowogrodzie dochodził długo, gdyż jeszcze w czasie Walnego Zgromadzenia Członków SM w Nowogrodzie, które odbyło się 23 czerwca 2006 roku byłem traktowany jako pełnoprawny członek posiadający bierne i czynne prawo wyborcze do władz SM. I w tym momencie zaczyna się sprawa nielegalnego wyboru Rady Nadzorczej w czerwcu 2006 roku. Zaplanowane na 23 czerwca WZCz SM w Nowogrodzie miało między innymi wybrać nową Radę Nadzorczą, jednakże nie przeprowadzono głosowania. A dlaczego?Do wyborów zgłoszono 10 osób. Wśród tych kandydatur były moja oraz mojej żony. Inny kandydat, Janusz Domański, radca prawny Urzędu Gminy, oświadczył, iż nie możemy kandydować, gdyż łączą nas więzy pokrewieństwa z Panią Prezes Zarządu, Elżbietą Dobrzańską. Rzeczywiście, takie postanowienie figuruje w § 32, pkt. 3 Statutu SM w Nowogrodzie. Tak się składa, iż zarówno ja, jak i moja żona byliśmy Członkami Rady, ja od 2003 roku, a żona przez kilka kadencji z rzędu wcześniej, w tym pełniąc również funkcję Przewodniczącej Rady. Była również w składzie Prezydium RN, gdy funkcję Prezesa tejże Spółdzielni powierzano Pani Elżbiecie Dobrzańskiej. Wówczas ten przepis nie przeszkadzał temu wyborowi. Po wykreśleniu mnie i mojej żony z listy kandydatów zrezygnowały z kandydowania do RN trzy osoby; powody: nie chciały uczestniczyć w Radzie „z takimi kandydatami”i „nie chcę ryzykować życiem”. W rzeczywistości w Statucie istnieje przepis wykluczający możliwość  kandydowania do RN osobom spokrewnionym. Dziwi mnie wobec tego, iż wykorzystano ten przepis przeciwko mnie i mojej żonie dopiero w 2006 roku. Nie znałem tego przepisu, ale zgodnie z postanowieniami § 12 pkt. 8 Statutu, każdy członek SM ma prawo do otrzymania pełnej dokumentacji dotyczącej SM. Pani Prezes Elżbieta Dobrzańska notorycznie odmawia wydania takich dokumentów. Wybory RN przełożono na sierpień 2006 roku. W międzyczasie opracowano plan „zwycięstwa”, czyli sfałszowania tych wyborów. W WZCz, które odbyło się w sierpniu 2006 roku uczestniczyło około 14 osób. Nieprawidłowości związane z wyborem RN były liczne. Zgodnie ze Statutem SM w Nowogrodzie § 24 pkt. 1, członek SM może brać udział w WZ tylko osobiście. Oznacza to, iż członek rodziny lub inna osoba, nawet z pełnomocnictwem nie może głosować w imieniu członka SM. Wśród głosujących były osoby głosujące niezgodnie z § 24 pkt. 1 Statutu.§ 5 pkt. 1 Regulaminu WZCz mówi:”w obradach WZ mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni”. Mimo tego przepisu, na skład RN (według listy obecności) głosowali- Elżbieta Dobrzańska – Prezes Zarządu - Celina Pogonowska – Członek Zarządu.Zgodnie z § 5 pkt. 1, wobec niewybranej jeszcze nowej Rady Nadzorczej, nie mogą jej członkowie brać udziału w głosowaniu. O małym zainteresowaniu wyborami do Rady Nadzorczej świadczy frekwencja: w wyborach wzięło udział około 14 na 78 członków uprawnionych do głosowania.Świadczy to:1.      albo o całkowitym zniechęceniu członków co do możliwości pokonania istniejącego układu,2.      albo o działaniu Zarządu SM, aby w wyborach wzięło udział jak najmniej członków. Sierpniowy termin wyborów nie sprzyja również dużej frekwencji (sezon urlopowy). Wśród obecnych 14 osób byli: - 2 palaczy co , - 2 żony palaczy i zięć palacza, - Pani Prezes SM i jej mąż, - Członek Zarządu SM, - Radca Prawny Urzędu Gminy i prawa ręka Pani Prezes. Spośród pozostałych obecnych na tym WZ conajmniej 2 osoby są dłużnikami SM, które przyszły na polecenie Pani Prezes (czyżby obiecała im umorzyć zadłużenie?). Wśród opisanych wyżej osób nie mogli głosować: Członkowie Zarządu – 2 osoby, osoby z Rady Nadzorczej – 5 osób oraz osoby, które nie były członkami SM – obecne na tym WZ.Wyżej opisani obecni na tym WZ ze swego grona wybrali Radę Nadzorczą, której skład mówi wiele o jej uzależnieniu od Pani Prezes Zarządu SM.Skład tej Rady Nadzorczej jest następujący:1. Żyłko Mirosław -                                  palacz co w SM,2. Kotyńska Regina -                                żona  palacza co w SM,3. Borawski -                                           zięć palacza,4. Domański Janusz -                                Radca Prawny Urzędu Gminy      i  prawa ręka Pani Prezes5. Jarosik Dariusz6. Sabadach Grażyna7. Żmudzki Zygmunt.Po raz drugi z rzędu Przewodniczącym RN został Pan Żmudzki. Niezależnie od powyższego można zadać pytanie: czy taka Rada jest w stanie działać w interesie wszystkich członków Spółdzielni, a nie tylko Zarządu i swoim własnym. Przekazane powyżej informacje odnośnie wyboru władz statutowych SM w Nowogrodzie nasuwają kilka uwag:1. Wybory do  władz SM w Nowogrodzie są wbrew postanowieniom Statutu i Regulaminu Spółdzielni.2. Tak „wybrane” władze nie mają żadnej podstawy prawnej do istnienia i reprezentowania praw przysługujących członkom SM.Taka sytuacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w aktualnie prowadzonej lustracji SM.Wniosek jest jeden: taka sytuacja musi się zmienić. Myślę, że godność każdego członka SM nie powinna pozwolić na dalsze trwanie folwarku Pani Prezes.W następnym numerze: opis nieprawidłowości, jakich dopuściła się Pani Prezes podczas swojego panowania w SM w Nowogrodzie, ciąg dalszy .......... Edward Chętnik

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę