Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 31 marca 2023 napisz DONOS@

Cała Łomża pisze strategię rozwoju...

Główne zdjęcie
Jerzy Brzeziński

Ze specjalnym apelem do mieszkańców Łomży wystąpił prezydent Jerzy Brzeziński. Prezydent Łomży chce aby sami mieszkańcy włączyli się w opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku. „Tylko taki sposób postępowania gwarantuje, że będzie to dokument całej społeczności Miasta Łomża, a nie tylko jego Władz" – napisał prezydent w apelu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oto pełna treść prezydenckiego apelu:


SZANOWNI MIESZKAŃCY

Samorząd Miasta Łomża uprzejmie informuje, iż przystąpiono do opracowania dokumentu pn. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku, będącego aktualizacją dotychczas obowiązującej Strategii.


Aktualizacja ta wynika z wielu przyczyn:

(1) Część zapisanych w dokumencie zadań realizacyjnych została zrealizowana, inne straciły swoją aktualność wskutek zachodzących zmian. Celem prac nie jest zbudowanie odmiennej do dotychczasowej Strategii, lecz na jej bazie dokonanie aktualizacji.
(2) Konieczność dostosowania ustaleń Strategii do celów i priorytetów zawartych w polityce regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 oraz w dokumentach planistycznych opracowanych na szczeblu kraju i województwa podlaskiego. Jest to warunek wstępny ubiegania sie o dofinansowanie przedsięwzięć komunalnych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
(3) W styczniu 2006 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął zaktualizowaną Strategię Województwa Podlaskiego pn. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Dokument jest podstawą odniesienia wszystkich projektów łomżyńskich w ubieganiu się o środki pomocowe z budżetu państwa i funduszy unijnych.
(4) Strategia ma pełnić funkcję informacyjną i promocyjną – powinna informować potencjalnych inwestorów o kierunkach rozwoju miasta, ukazywać walory środowiska przyrodniczego, gospodarczego i kulturalnego miasta.
(5) Zaszły zmiany w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta i regionu.


Horyzont czasowy strategii wyznacza rok 2020. W takiej perspektywie zostaną określone cele, do których chce dążyć samorząd oraz działania i programy, jakie trzeba będzie zrealizować, aby te cele osiągnąć.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku będzie określała długookresowe cele rozwoju i niezbędne zadania realizacyjne, których skuteczna realizacja przyczyniać się będzie do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Dokument ten winien powstać przy współudziale mieszkańców Miasta Łomża oraz funkcjonujących na jego terenie organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Tylko taki sposób postępowania gwarantuje, że będzie to dokument całej społeczności Miasta Łomża, a nie tylko jego Władz.

Władze Miasta Łomża zwracają się z prośbą o aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentu pn. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku poprzez zgłaszanie swoich propozycji, uwag i wniosków w załączonym formularzu.
Po wypełnieniu formularza uprzejmie prosimy o dostarczenie go do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Polityki Gospodarczej i Inwestycji, pok. 110 lub drogą elektroniczną na adres: joanna.pliszewska@um.lomza.pl do dnia 26 stycznia 2007 r.

Licząc na Państwa przychylność i owocną współpracę łączę wyrazy szacunku
Prezydent Miasta Łomża
Jerzy Brzezińsk


Załączniki


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę