Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 13 sierpnia 2020 napisz DONOS@

(Nie)bezpieczna szkoła

cz pon, 01 września 2008 09:07

Analiza zdarzeń przestępczych z udziałem nieletnich wskazuje na niepokojący wzrost agresji wśród młodzieży – zwłaszcza gimnazjalnej. Coraz częściej przybiera ona bardzo brutalne formy – również na terenie szkół – alarmują policjanci. W 2007 roku na terenie woj. podlaskiego ujawniono 1.447 nieletnich sprawców, którzy popełnili 1.242 czyny karalne. Obserwuje się znaczący wzrost agresywnych zachowań wśród nieletnich dziewcząt. W 2007 roku – liczba zdarzeń z ich udziałem wzrosła blisko o 20%.

Rok szkolny 2008/2009

cz pt, 29 sierpnia 2008 09:25

W poniedziałek, po 72 dniach odpoczynku, uczniowie rozpoczną kolejny rok szkolny. W samej Łomży do szkół i przedszkoli ma iść tego dnia ponad 13 tysięcy dzieci i młodzieży. No cóż... Dobrą wiadomością może być to że ten nowy rok szkolny zakończy się już 19 czerwca 2009 roku, a wcześniej będzie też trochę wolnego.

Prezydenckie decyzje w sprawie „drzewnej” uchylone

Foto: Prezydenckie decyzje w sprawie „drzew...
cz wt, 26 sierpnia 2008 09:14

Dwie prezydenckie decyzje dotyczące siedziby Zespołu Szkół Drzewnych w Łomży zostały uchylone przez organy nadzorcze. Jedną z tych decyzji prezydent Jerzy Brzeziński wygaszał zarząd dyrektora drzewnej nad dotychczasową siedzibą szkoły, a drugą przekazywał szkole jedno piętro w budynku warsztatów przy ul. Sikorskiego. Teraz obie prezydenckie decyzje trafiają do kosza, bo jedną z nich uchylił wojewoda podlaski, drugą Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Konkursu na gromadzenie eksponatów do Izby Pamięci Kształcenia Nauczycieli przy TWP OR w Łomży

Foto: Konkursu na gromadzenie eksponatów do Izby Pami...
cz wt, 29 lipca 2008 14:00

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ogłasza konkurs na gromadzenie eksponatów i pamiątek do organizowanej Izby Pamięci Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Jak podkreślają organizatorzy konkursu Łomża swym bogatym dorobkiem i tradycją w zakresie kształcenia nauczycieli zasłużyła, by utrwalić ten istotny fragment historii regionu. Do Izby Pamięci przekazywać można - mające wartość historyczną i archiwalną - dokumenty, fotografie, emblematy, druki, programy szkolne, plany nauczania, świadectwa a także wspomnienia dotyczące kształcenia nauczycieli w regionie łomżyńskim.

Szykują się na poprawkę

cz pon, 28 lipca 2008 10:02

Blisko 3,5 tysiąca maturzystów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego chce poprawiać maturę – wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. To niemal 94% uprawnionych do tego maturzystów, którym wiosną, podczas sesji maturalnej „powinęła się noga” z jednego przedmiotu.

Zmiany(?) w łomżyńskiej oświacie...

cz pt, 25 lipca 2008 09:23

Andrzej Piechociński, dotychczasowy wicedyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 od września będzie naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łomży. Zastąpi na tym stanowisku Wojciecha Kowalika (objął je w styczniu 2005 roku), który przed wakacjami zrezygnował z tej funkcji. To jednak chyba nie największa zmiana w łomżyńskiej oświacie. Póki co nie wiadomo kto będzie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10. Ratusz chce unieważnić konkurs na dyrektora szkoły, który wygrała (przynajmniej przed specjalną komisją) dotychczasowa dyrektor „dziesiątki” Hanka Gałązka. Ratusz oficjalnie twierdzi, że „wystąpiły wątpliwości czy oferty spełniają wymogi formalne”.

IchNIE wizje...

Foto: IchNIE wizje...
cz śr, 16 lipca 2008 18:00

„Księżniczka, której nie wiadomo jak dogodzić”, i „niech pani walczy dalej tą kartą, zobaczymy jak długo” - tak podczas środowej sesji Rady Miasta mówił wiceprezydent Krzysztof Choiński do Ireny Zwornickiej dyrektor (jeszcze?) Zespołu Szkół Drzewnych w Łomży. Sprawa Drzewnej ponownie zmąciła spokój włodarzy miasta... Wszystko przez radnych, którzy zapytali prezydenta jak realizuje podjęta przed ponad trzema miesiącami uchwałę „w sprawie wyrażenia zgody na realizację koncepcji budowy nowej siedziby” Drzewnej. Wiceprezydent Choiński twierdzi, że uchwałę realizuje, ale koncepcja się zmieniła. Teraz jest taka, że Drzewna zostanie połączona z Publicznym Gimnazjum nr 3 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5.

Drzewna, i co dalej... Jest nowa, lepsza koncepcja?

Foto: Drzewna, i co dalej... Jest nowa, lepsza koncep...
cz śr, 16 lipca 2008 09:23

Uchwała Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na realizację koncepcji budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży przy ul. Sikorskiego 166 oraz rozbudowy Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22 – jest realizowana – twierdzi wiceprezydent Łomży Krzysztof Choiński i przedstawia nową koncepcję rozwiązania sprawy. Oburzeni podejściem prezydentów są dyrekcja i nauczyciele szkoły, oraz radni z komisji oświaty. Ci ostatni wczoraj wieczorem odrzucili przygotowaną przez Choińskiego informację o realizacji uchwały. Dziś tematem Drzewnej po raz kolejny zajmie się Rada Miasta...

Pieniądze na dokończenie siedziby PWSIiP

Foto: Pieniądze na dokończenie siedziby PWSIiP
cz pon, 07 lipca 2008 13:49

Dodatkowe 4,5 mln złotych przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dokończenie rozbudowy gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. - Dzięki tym pieniądzom w auli nowego budynku odbędzie się inauguracja kolejnego roku akademickiego, a my dodatkowo zyskamy także cztery duże sale wykładowe – mówił prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski, rektor uczelni, oprowadzając po wykończanym budynku m.in. posła Roberta Tyszkiewicza (PO), dzięki którego pomocy łomżyńska uczelnia otrzymała dodatkowe pieniądze.

Maturalne wyniki

Foto: Maturalne wyniki
cz pon, 30 czerwca 2008 14:29

Maturzyści z Zambrowa, Grajewa i Łomży najlepiej (w województwie podlaskim) poradzili sobie z egzaminem dojrzałości. W obu przypadkach tzw. „zdawalność” matury wyniosła ponad 85% wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Najsłabiej z maturą poradzili sobie uczniowie ze szkół z powiatu łomżyńskiego. Tu maturę zdał tylko co drugi...

Oszukani... ?

Foto: Oszukani... ?
cz śr, 25 czerwca 2008 18:54

„Jestem oszukany”, „to jest kołowanie radnych” - tak mówił radny Paweł Borkowski, gdy wiceprezydent do spraw oświaty Krzysztof Choiński poinformował, że nie będzie budowany żaden nowy gmach na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych. Budowę takiego budynku obiecano przed trzema miesiącami, gdy radni decydowali o wymianie z wojewodą starego budynku szkoły na 30 hektarów działek. Wówczas twierdzono, że pieniądze na nową siedzibę Drzewnej będą właśnie ze sprzedaży części tych działek...

II LO najpopularniejsze

cz pon, 23 czerwca 2008 10:08

Ku końcowi zbliża się nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Do środy do południa szkoły przyjmują od absolwentów gimnazjów kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie mają złożyć je we wszystkich szkołach do których wcześniej złożyli podania. Zgodnie z obowiązującą procedurą każdy uczeń mógł wskazać trzy szkoły, w których chciałby podjąć dalszą naukę. W Łomży po raz kolejny najpopularniejszą szkołą okazało się II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Zgłosiło się tu 372 kandydatów, choć miejsc we wszystkich klasach pierwszych jest tylko 150.

Łomżyńskie przedszkola tylko dla łomżyńskich przedszkolaków?

Foto: Łomżyńskie przedszkola tylko dla łomżyńskich pr...
cz pt, 20 czerwca 2008 10:03

Władze miasta chcą zmienić zasady przyjmowania dzieci do miejskich przedszkoli. Zgodnie z projektem uchwały, który trafi na najbliższą sesję Rady Miasta rodzice dzieci mieszkających poza Łomżą, a przywożący swoje dzieci do któregoś z miejskich przedszkoli teraz mieliby pokrywać z własnej kieszeni „wszystkie koszty ponoszone przez przedszkole związane z jego pobytem”. Ile one wyniosą ma wyliczać dyrektor przedszkola, ale z przedstawionych w marcu danych wynikało, że to ponad 320 zł miesięcznie!

Zaczęli później, kończą wcześniej...

Foto: Zaczęli później, kończą wcześniej...
cz pt, 20 czerwca 2008 06:54

Ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży w samej Łomży i ponad 5 mln w całym kraju kończy dziś szkołę i zaczyna wakacje. Jeszcze trzeba tylko odebrać świadectwo... Rok szkolny 2007/2008 przejdzie do historii polskiej oświaty i to nie tylko za sprawą mundurków, w których uczniowie podstawówek i gimnazjów musieli chodzić przez ostatnie 10 miesięcy, ale także dlatego, że ten rok szkolny był krótszy niż poprzednie... Rozpoczął się dopiero 3 września, a kończy już dziś – czyli 20 czerwca.

Z wizytą w Europarlamencie

Foto: Z wizytą w Europarlamencie
cz wt, 17 czerwca 2008 23:30

W miniony czwartek czterdziestoosobowa grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży zwiedziła „serce” zjednoczonej Europy. Gimnazjaliści obejrzeli budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz poznali pracę instytucji europejskich. Wszystko dzięki zaproszeniu europosła Zbigniewa Kuźmiuka.

Gimnazjaliści już wiedzą...

cz cz, 12 czerwca 2008 14:28

Trzecioklasiści z wszystkich gimnazjów w Polsce poznają dziś wyniki egzaminu gimnazjalnego. Z danych łomżyńskiej OKE wynika, że uczniowie łomżyńskich szkół wypadli całkiem nieźle. W województwie podlaskim lepsze średnie wyniki osiągnęli tylko gimnazjaliści z Białegostoku. Dodajmy, że egzaminu gimnazjalnego nie można było nie zdać, ale jego wynik jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy rekrutacji do klas pierwszych.

„Trzecie” LO bez przemocy

Foto: „Trzecie” LO bez przemocy
cz pt, 06 czerwca 2008 07:28

Łomżyńskie III Liceum Ogólnokształcące uczestniczyło w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”. Zwieńczeniem całorocznych działań były wczorajsze zajęcia wychowawcze i spotkanie z policją, przeprowadzone w ramach obchodów ogólnopolskiego Dnia szkoły bez przemocy. Tego dnia uczniowie w grupach dyskutowali na temat przyczyn, przejawów i skutków zachowań agresywnych z różnych punktów widzenia - ofiary, świadka i sprawcy.

Karolina z PG 1 w Sejmie

Foto: Karolina z PG 1 w Sejmie
cz wt, 03 czerwca 2008 23:04

Karolina Góralczyk uczennica klasy IIb Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży jako jedyna z miasta brała udział w obradach XIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Odbyły się one w niedziele 1 czerwca w gmachu Sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Młodym parlamentarzystom tym razem przyświecało hasło „Poseł naszych marzeń - szkic do portretu”

A na twarzach dzieci gościł uśmiech!

Foto: A na twarzach dzieci gościł uśmiech!
cz wt, 03 czerwca 2008 13:03

Już po raz dziewiąty gimnazjaliści z „ósmego” bawili się wspólnie z młodszymi kolegami na Skate Parku. Wspaniała pogoda, atrakcyjne konkursy, pokazy sprawiły, że na placu gościły tłumy maluchów i ich opiekunów.

20 - lecie „Papieskiej Dziesiątki”

Foto: 20 -  lecie „Papieskiej Dziesiątki&am...
cz pon, 02 czerwca 2008 22:38

„Tak bardzo bym chciał, abyście wszyscy mieli w swych domach atmosferę prawdziwej miłości” - Jan Paweł II. - Takie hasło towarzyszyło uroczystym obchodom jubileuszu 20 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Nauczanie Jana Pawła II od wielu lat wyznacza kierunki wszelkich działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych w tej placówce oświatowej.

« · «« · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę