Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 lipca 2024 napisz DONOS@
Na podstawie Urząd Statystyczny

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

(PKD) jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczych jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze) tworzące gospodarkę narodową stosowanym w celu: - przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy, - zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego, - opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych, - sporządzania porównań międzynarodowych, - zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami, - klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego, urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - wg. rodzaju prowadzonej przez nie działalności.

PKD jest podstawą systemu klasyfikacji gospodarczych i społecznych, do której nawiązują inne klasyfikacje, a zwłaszcza Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

Polska Klasyfikacja Działalności ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas, podklas.
Symbole PKD są jedną z cech podmiotów gospodarczych zawartych w numerach statystycznych nadawanych w ramach krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON.

PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej Unii Europejskiej - NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) Nr L 293 z 24.10.1990r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) Nr L 83 z 03.04.1993 r. oraz publikacji" NACE Rev.1 Statistical classification of economic activities in the European Community".(Eurostat, Bruksela, Luksemburg 1996r).
W związku z powyższym PKD zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.1.

Opracowane wydanie pt. Polska Klasyfikacja Działalności różni się od obowiązującej dotychczas Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) wyd. II o wprowadzone zmiany, oprócz zmiany nazwy klasyfikacji, polegające na:
- korektach wynikających ze zmian w NACE Rev. 1, od 1.06.1990 r.,
- zdefiniowaniu wszystkich sekcji stanowiących pierwszy poziom
klasyfikacyjny,
- wprowadzeniu, konsekwentnie we wszystkich klasach podklas, stanowiących niższy, piąty poziom klasyfikacyjny w dostosowaniu do warunków polskich na podstawie analizy liczby podmiotów gospodarczych, zatrudnienia, potrzeb statystyki,
- zastosowaniu alfanumerycznych symboli dla wszystkich podklas,
- zdefiniowaniu zakresu działalności na poziomie wszystkich podklas,
- korektach opisu podstawowych rodzajów jednostek statystycznych oraz szczególnych zasad interpretacyjnych wynikających ze wstępu do NACE
Rev. 1,
- rozszerzeniu części metodycznej o szczegółowe opisy i przykłady.

Prezentowane wydanie, oprócz schematu, zasad metodycznych i części zawierającej wyjaśnienia, zawiera dodatkowo:
- "Powiązanie NACE Rev. 1 - EKD wyd. II - KWiU - PKD" mające na celu przedstawienie zakresowej spójności rodzajów działalności pomiędzy klasyfikacjami NACE Rev.1, EKD wyd. II, PKD i KWiU,
- angielską wersję językową klasyfikacji NACE Rev.1. do obowiązkowego wykorzystania (w zakresie kodów i nazw) przy przekazywaniu informacji i danych do organizacji i publikacji międzynarodowych; nazwy grupowań w języku polskim dla tych poziomów nie zawsze stanowią bezpośrednie tłumaczenie nazw angielskich.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę