Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 17 lipca 2024 napisz DONOS@

Kiedy policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny?

Policjant ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 132 cyt. ustawy wymienia przypadki zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego może nastąpić tylko za pokwitowaniem. Funkcjonariusz Policji obowiązany jest wydać takie pokwitowanie za zatrzymany dokument osobie, gdzie stwierdza przyczynę zatrzymania.

Art. 132. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)  1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

  • zagraża bezpieczeństwu,
  • zagraża porządkowi ruchu,
  • narusza wymagania ochrony środowiska,

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo,
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność,
4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nie upoważnioną,
6) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub nieokazania dokumentu stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Podstawą do zatrzymania pojazdu jest stwierdzenie przez policjanta wymienionych niesprawności bądź uzasadnione przypuszczenie, że stan techniczny pojazdu jest niezgodny z wymogami określonymi w przepisach Jako przykład, kiedy policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny mogę podać niesprawność podstawowych układów pojazdu takich jak układ hamulcowy (np. wycieki płynu hamulcowego), układu kierowniczego (np. luz kierownicy), niesprawny układ jezdny (np. zużyte bieżniki opon tzw. łyse opony), brak sprawnych świateł (np. rozbite klosze); inną przyczyną może być brak elementów obowiązkowego wyposażenia pojazdu, wyposażenie pojazdu w części lub elementy nieodpowiadające wymaganiom np. samowolne częste oklejanie szyb czarną folią. Przed przystąpieniem przeróbek należy sprawdzić, czy są one dozwolone (mówi o tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia). Dowód rejestracyjny może być zabrany, gdy usterki techniczne, braki w wyposażeniu są na tyle drobne, że bezwzględnie nie eliminują pojazdu z ruchu. Przykładem może być brak wymaganego trójkąta ostrzegawczego, pęknięta szyba czy nawet brak wymaganego oznaczenia pojazdu, brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Policjant za zatrzymany dowód rejestracyjny wydaje pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie dotyczy przypadków za wyjątkiem zagrażania bezpieczeństwu po wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska bądź też kierowca porusza się bez ubezpieczenia OC. W tych 3 przypadkach dowód zostaje zatrzymany bez limitu czasowego.

Zatrzymany dokument organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał. Wyjątek stanowi jazda bez ważnego ubezp. OC. W takim przypadku organ Policji zwraca zatrzymany dokument właścicielowi pojazdu po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia.

Ruch Drogowy
pon, 17 grudnia 2007 16:41
Data ostatniej edycji: pt, 21 marca 2008 15:22:32

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę