Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 17 lipca 2024 napisz DONOS@

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Policjant ma prawo zatrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 135 cyt. ustawy wymienia przypadki zatrzymania przez Policję prawa jazdy. Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić tylko za pokwitowaniem. Funkcjonariusz Policji obowiązany jest wydać takie pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy osobie, której zatrzymuje dokument, gdzie stwierdza przyczynę zatrzymania.

Art. 135. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)      1.  Policjant

1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
 • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
 • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

2) może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepisy cytowanej ustawy wymieniają przypadki, gdy policjant może zatrzymać za pokwitowaniem prawo jazdy i pokwitowanie to uprawnia do kierowania pojazdem jeszcze w ciągu 7 dni. Ma to miejsce w razie:

 1. stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
 2. podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
 3. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
 4. uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów

Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku podejrzenia jego podrobienia lub przerobienia, Policja przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi, prokuratorowi lub staroście.

W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, takie prawo jazdy niezwłocznie zwraca się jego właścicielowi.

Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku:

 1. stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 2. uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów

wymaga wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, przez prokuratora lub właściwy sąd w terminie 14 dni od otrzymania prawa jazdy. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

W przypadku:

 1. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
 2. przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje starosta.

Wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest równoznaczne z zawieszeniem uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowanie pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy stanowi wykroczenie określone w art. 94§1 kw (prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień), a po orzeczeniu zakazu przez Sąd – stanowi przestępstwo z art. 244 kk.

Ruch Drogowy
pon, 17 grudnia 2007 15:34
Data ostatniej edycji: pt, 21 marca 2008 15:22:55

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę