piątek, 20 października 2017 napisz DONOS@
  2016-07-01
w kinie Millenium

PAcamera CLUB 30 lat
gdzie: Galeria Pod Arkadami, Łomża, Stary Rynek
godzina rozpoczęcia: 18:00:00
czas trwania imprezy: do 2016-08-10

"PAcamera Club powstał w 1985 roku przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach, z inicjatywy jego dyrektora Zygmunta Gałaszewskiego, który misję założycielską klubu powierzył etatowemu pracownikowi - Stanisławowi J. Wosiowi. Pięć lat później powstała Galeria Fotografii PAcamera, która pierwotnie służyła jako atelier i punkt spotkań klubowych fotografów, a od 1992 roku stała się także miejscem wystawienniczym. [ ... ]

Na przestrzeni trzydziestu lat przez suwalski PAcamera Club przewinęło się ponad pięćdziesiąt osób. Dla wielu z nich była to tylko chwilowa przygoda z fotografią, ale dla wielu stała się sensem życia. Jedni szybko zaspakajali swoją ciekawość fotograficznego rejestrowania świata, inni wzniecali w sobie pasję sztuki fotograficznej nieustannie. Jedni wkraczali śmiało na tereny współczesnej sztuki, inni pozostawali na poziomie amatorskich zabaw i fascynacji różnymi technikami fotografii.

Poziom zaangażowania i rezultaty osiągane przez grupę na polach artystycznych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat jest wielobarwny. Dlatego trudno dziś mówić o jednorodności twórczej fotografów z kręgu PAcamera Club. Bo fotograficy współcześnie działający na Suwalszczyźnie, zawodowcy czy amatorzy, choć często wskazują jako swoich mistrzów tych, którzy niegdyś tworzyli środowisko twórcze PAcamera Club, to jednak bardziej akcentują ich wieloraką i nieuchwytną, wręcz magiczną siłę oddziaływania towarzyskiego, niż wskazują na konkretne zjawiska artystyczne, wystawy czy prace.

Obecna wystawa jest tylko próbą zakreślenia horyzontów poszukiwań artystycznych poszczególnych autorów w różnych okresach ich twórczości na przestrzeni ostatnich 30 lat. Wybrane na wystawę fotografie pozwalają mówić o wspólnocie pewnych obszarów zainteresowań jej twórców, ale już nie tak charakterystycznych i klarownych jak niegdyś; związanych z serią spektakularnych wystaw z początku lat 90. organizowanych w Suwałkach.
Wystawy te nawiązywały do poszukiwań formalnych fotografii klasycznej (tworzonej w ciemni fotograficznej), zaś stylistycznie próbowały realizować nową wizję piktorializmu. Łączyły fascynację symbolizmem, inspirowanym naturalnym krajobrazem, z fotografią realistyczną (fotogeniczną), ale jednocześnie nie stroniły od kreacji w obszarach jej fotograficznych możliwości".

Radosław KrupińskiW wystawie udział biorą :

Piotr Bułanow
Jan Czerniecki
Wojciech Faliński
Grzegorz Jarmocewicz
Jarosław J. Jasiński
Piotr Kopciał
Radosław Krupiński
Tadeusz Krzywicki
Piotr Malczewski
Tomasz Michałowski
Marek Miś
Izabela Muszczynko
Ewa Przytuła
Sławomir Romaniuk
Grzegorz Sadowski
Zbigniew Słowikowski
Dariusz Sztelmer-Stabiński
Marek Wasilewski
Adelina Woś
Stanisław J. Woś
Michał Zieliński
Waldemar Żyliński

Wystawę będzie można oglądać do 10 sierpnia 2016r.

zaprasza: Anonimowy donosiciel :)
wystawy, wernisaże  Hkalendarz v. 1.2
 
 

Ogłoszenia płatne

 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0