środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
  2017-04-21
w kinie Millenium

Podróż do niepamięci
gdzie: w Galerii Pod Arkadami, Stary Rynek
godzina rozpoczęcia: 18:00:00

Podróż do niepamięci
„Podróż do niepamięci już w swoim założeniu zakłada długą drogę. Tytuł prowokuje do próby odkrycia jakiegoś metaforycznego sensu, a może przywołania świata, który dysponuje już tylko szczątkową postacią, ostał się na marginesie historii, które przeminęły. Zatem jest to także wgląd do archiwum, podróż bez mała przez stulecie, taki bowiem interwał czasowy obejmują dyptyki fotograficzne Mariusza Wideryńskiego. Jest to jedyna w swoim rodzaju wędrówka, gdyż jesteśmy zaskakiwani poprzez zestawienia fotograficznych obrazów w swojej tematycznej skrajności. Dzięki temu powstaje wyraźna granica dwóch przestrzeni czasowych, starcie odmiennych rzeczywistości. Jest to układ modułów współczesnych z lewej strony, i tych, przywołanych z przeszłości z prawej. Ten gest artystyczny atakuje momentem zadumy i refleksji, świadczy także o odwadze autora, który musi się liczyć z kontrowersyjnym przyjęciem. (…)”

Prof. Zbigniew Wichłacz
(PWSFTviT im. L. Schilera w Łodzi)


Mariusz WIDERYŃSKI
Fotograf, nauczyciel akademicki i teoretyk fotografii. Fotografia, jego wielka życiowa pasja, od lat jest zawodem i sposobem na życie. Doktor habilitowany sztuki – doktorat i habilitacja na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi; członek Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” oraz Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym w latach 2005-2011 pełnił funkcję prezesa Związku.
Pomysłodawca oraz kurator ponad 100. wystaw fotografii w kraju i za granicą. Organizator plenerów oraz warsztatów fotograficznych, juror i recenzent fotografii w krajowych oraz międzynarodowych konkursach i festiwalowych przeglądach portfolio reviews. Współautor nowatorskiego cyklu koncertów Partytury Fotograficzne, których celem jest poszukiwanie relacji pomiędzy obrazem i dźwiękiem, fotografią i muzyką współczesną. W tym projekcie zestaw fotografii stanowi współczesną partyturę, podstawę do stworzenia utworu muzycznego. Przy realizacji Partytur współpracuje z najwybitniejszymi kompozytorami i wykonawcami muzyki współczesnej.

Obszarem zainteresowań twórczych artysty jest człowiek, a właściwie relacje pomiędzy rzeczywistością i przemijaniem. Swoje prace pokazywał podczas wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się też fotografią ilustracyjną i grafiką użytkową. W swoim dorobku ma m.in. ponad 30 autorskich wydawnictw albumowych. Od 2008 jest stałym współpracownikiem Kancelarii Sejmu RP.
Pracę twórczą od lat łączy z dydaktyczną – jest nauczycielem akademickim warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na Wydziale Sztuki Mediów prowadzi autorską Pracownię Zastosowań Fotografii oraz Pracownię Fotografii na Wydziale Wzornictwa.

Jego wielką namiętnością są również podróże i góry. Od 1978 jest ratownikiem górskim GOPR.

zaprasza: Anonimowy donosiciel :)
wystawy, wernisaże  Hkalendarz v. 1.2
 
 

Ogłoszenia płatne

 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0