czwartek, 21 września 2017 napisz DONOS@

Mieszkańców będzie ubywać

Miasto Łomża i niemal wszystkie okoliczne gminy w ciągu najbliższych czternastu lat mają tracić mieszkańców szybciej niż będą zyskiwać nowych. Tak przewiduje Główny Urząd Statystyczny, który przedstawił „Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030”. Z zestawienia wynika, że w regionie jedynie gmina wiejska Łomża rokrocznie ma mieć więcej mieszkańców.

GUS przewiduje, że w perspektywie do 2030 roku spośród 2478 gmin w Polsce spadek ludności  będzie miał miejsce w  1665, w tym w 1007 gminach ubytek ludności wyniesie powyżej 5%, a w 322 powyżej 10%. Szczególna koncentracja tego typu gmin ma miejsce w województwie podlaskim - stanowią one aż 44% gmin w województwie.  
W regionie łomżyńskim „wyludnienie” ma nie być aż tak spektakularne, ale według specjalistów z GUS jest nieuniknione. Samo miasto Łomża, które na koniec  2016 roku miało formalnie 62 802 mieszkańców, w 2030 ma ich mieć tylko 60 466. Znacznie większy spadek ma dotyczyć ludności w wieku produkcyjnym z obecnych ok. 40 300 osób zostanie niespełna 34 tys. Już teraz osób w wieku poprodukcyjnym (60+ kobiety i 65+ mężczyźni) jest w mieście 11 628. To więcej niż dzieci, czyli osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), których jest 10 902. Za 14 lat w mieście ma być niemal dwa razy więcej emerytów (17 128) niż dzieci (9 460). Teraz jeszcze w Łomży rodzi się więcej dzieci niż umiera umiera osób starszych, ale szybko ma się to zmienić. W tym roku różnica ta ma wynieść + 11, a w przyszłym już tylko +1. Później będzie odwrotnie, a w 2030 roku urodzin w Łomży ma być 435, a z gonów 612. 
Przez cały czas przewidywany przez GUS saldo migracji dla miasta jest ujemne. W tym roku do miasta na pobyt stały ma przejechać 533 mieszkańców z Polski i 31 z zagranicy. W tym samym czasie wyjedzie 624 łomżan do Polski, i 37 osób za granicę. Według prognoz w 2030 roku napływ nowych mieszkańców ma wynieść 485 osób, w tym 43 z zagranicy, a odpływ 557, w tym 37 poza granice kraju. 

Takie same tendencje maja być niemal we wszystkich gminach regionu. Wyjątkiem jest jedynie gmina Łomża. Tu mieszkańców powoli ma przybywać. W gminie więcej dzieci się rodzi niż umiera osób starszych i tak ma być przez cały prognozowany okres. Dodatnie będzie też saldo migracji wewnętrznych i w sumie, o ile na koniec 2017 roku gmina Łomża ma mieć 10908 mieszkańców, to w 2030 roku 11 265.

Poniżej prezentujemy prognozy GUS dotyczące miasta Łomża i wszytskich gmin powiatu łomżyńskiego.
170919012406.jpg
Prognoza ludności miasta Łomża do 2030 roku według GUS
Prognoza ludności gminy wiejskiej Łomża do 2030 roku według GUS
Prognoza ludności Piątnicy do 2030 roku według GUS
Miastkowo
Nowogród
Jedwabne
Przytuły
Śniadowo
Wizna
Zbójna
cz
pt, 01 września 2017 09:28
Data ostatniej edycji: 2017-09-01 09:34:31

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0