poniedziałek, 25 września 2017 napisz DONOS@

Miliony wsparcia na racjonalizację technologii produkcji na wsi

723 umowy z rolnikami przyznającymi łącznie ponad 150 mln zł pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” podpisał już Podlaski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W najbliższych tygodniach planowane jest podpisanie jeszcze około 225 takich umów, a już dziś oddział chwali się, że sprawna praca pracowników Agencji, w tym Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Białymstoku, uplasowała województwo podlaskie na pierwszym miejscu w Polsce pod względem ilości podpisanych umów, wielkości zakontraktowanych środków, ilości zatwierdzonych postępowań ofertowych oraz wydatkowanych środków finansowych rolnikom.

W ubiegłym roku do Biura Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 2417 wniosków w czterech obszarach inwestycyjnych: rozwój produkcji prosiąt (tzw. obszar „a” – 7 wniosków), rozwój produkcji mleka krowiego  („b” – 80 wniosków), rozwój produkcji bydła mięsnego („c” 22 wnioski) i inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji („d” 2308 wniosków). Zdecydowana większość wniosków - blisko 1650 - była złożona przez młodych rolników w wieku do 40 lat, a łączna kwota dofinansowania ze wszystkich wniosków wynosiła ponad 588 mln zł i znacznie przekraczała limit środków na województwo podlaskie w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Aktualnie w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku, finalizowana jest weryfikacja złożonych wniosków i kontraktacja środków – podaje Agencja zaznaczając, że rolnicy z województwa podlaskiego zawarli już 723 umowy przyznające pomoc na łączną kwotę 150 mln zł. - Przyznany limit, biorąc pod uwagę obecny kurs euro, zezwala na podpisanie jeszcze około 225 umów, w tym nieco ponad 190 w obszarze „D”.
Podlaski Oddział Regionalny ARiMR poinformował, że Biuro Wsparcia Inwestycyjnego planuje zakończyć podpisywanie umów na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” do 28 maja.

170921112648.gif
cz
wt, 11 kwietnia 2017 17:49
Data ostatniej edycji: 2017-04-11 17:54:43

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0