sobota, 23 września 2017 napisz DONOS@

Kolejne wielomilionowe inwestycje w szpitalu

Dwie umowy na realizację inwestycji wartych w sumie niemal 10 milionów złotych podpisano w szpitalu wojewódzkim w Łomży. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i armaturę medyczną, a druga przebudowy apteki szpitalnej oraz zakupu aparatu cyfrowego do mammografii. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych, budżetu państwa, samorządu województwa i tylko w niewielkiej części - ok. 400 tys. zł - środków własnych szpitala.
- To pokazuje, że można się dogadać. Jest współpraca dla dobra pacjentów – cieszyła się poseł Bernadeta Krynicka, przy okazji chwaląc dyrektora szpitala Krzysztofa Bałatę. - Myślę, że to najlepszy dyrektor w województwie. W zasadzie, gdyby nie pan, to ten szpital byłby w ruinie – mówiła Krynicka.

Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego sprowadza się do utworzenia, w miejsce dziś tylko jednego, aż trzech nowych stanowisk wstępnej intensywnej terapii oraz profesjonalnej sali obserwacyjnej z 7 łóżkami (o dwa więcej niż obecnie). Przy okazji zostanie dokonana wymiana wyeksploatowanych urządzeń medycznych na te najnowszej generacji. Projekt warty niemal 6 mln zł i ma być ukończony jeszcze w tym roku. Pieniądze w połowie pochodzą z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które szpital pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Blisko 2,7 mln zł do realizacji inwestycji dołoży samorząd województwa podlaskiego, a niespełna 300 tys. zł to środki szpitala.  
Drugi projekt wart jest ok. 3,7 mln zł i także ma być zrealizowany w tym roku. Dotyczy on przebudowy apteki szpitalnej i zakupu aparatu cyfrowego do mammografii, który zastąpi urządzenie sprzed 11 lat, które dziś nie jest kompatybilne z pozostałym wyposażeniem zakładu diagnostyki obrazkowej. Na tę inwestycję dotację w wysokości 50% potrzebnych środków przyznał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, co jak podkreślał dyrektor Krzysztof Bałata, jest pierwszym takim przypadkiem od wielu lat w Polsce.
- Starania o takie wsparcie prowadziliśmy przed półtora roku, udało się dzięki poparciu i wstawiennictwu poseł Bernadety Krynickiej – mówił dyrektor Bałata. - Dziękuję także zarządowi województwa za przychylność i wspieranie naszych inwestycji  - dodawał wskazując, że na tę inwestycję ze środków budżetu województwa podlaskiego zarząd przeznaczył 1,75 mln zł.  
- Perspektywy szpitala przy takim podejściu są bardzo dobre – odpowiadał Jerzy Leszczyński, marszałek województwa dziękując dyrektorowi i poseł Krynickiej - jak mówił - pod której opieką jest szpital. Marszałek przypominał, że od 2010 do 2016 roku samorząd województwa przekazał szpitalowi w Łomży w sumie blisko 35 mln zł. Marszałek Leszczyński i towarzyszący mu Bogdan Dyjuk, członek zarządu odpowiedzialny za szpitale, zadeklarowali gotowość wspierania wszelkich inicjatyw pozyskiwania środków na ten szpital. 
- Jestem przekonany, że także w konkursie na środki z Regionalnego Programu Operacyjnego projekt szpitala w Łomży (dotyczy kardiologii i wart jest ok. 14 mln zł. – dop. red.) osiągnie pozytywny rezultat – mówił Dyjuk, po raz kolejny zapewniają, że samorządowym władzom województwa zależy na poprawie świadczeń dla mieszkańców. 
Podpisujący w imieniu skarbu państwa umowę dotacji wojewoda Bohdan Paszkowski przyłączał się do życzeń i gratulacji. Wyrażał też nadzieje, że administracja rządowa i samorządowa będą mogły jak najwięcej takich wspólnych inwestycji realizować z pożytkiem dla mieszkańców.

170919012406.jpg
Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego), Krzysztof Bałata (dyrektor szpitala) i Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego)
Krzysztof Bałata (dyrektor szpitala), Bernadeta Krynicka (posłanka), Bohdan Paszkowski (wojewoda podlaski), Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego), Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego), Stefan Krajewski (członek zarządu województwa podlaskiego)
Krzysztof Bałata (dyrektor szpitala)
Bernadeta Krynicka (posłanka), Bohdan Paszkowski (wojewoda podlaski), Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego), Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego), Stefan Krajewski (członek zarządu województwa podlaskiego)
Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego)
Bernadeta Krynicka (posłanka), Bohdan Paszkowski (wojewoda podlaski)
Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego)
Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego), Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego)
Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego), Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego), Stefan Krajewski (członek zarządu województwa podlaskiego)
Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego), Stefan Krajewski (członek zarządu województwa podlaskiego), Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego)
Bohdan Paszkowski (wojewoda podlaski), Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego), Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego), Stefan Krajewski (członek zarządu województwa podlaskiego)
Bernadeta Krynicka (posłanka), Krzysztof Bałata (dyrektor szpitala), Bohdan Paszkowski (wojewoda podlaski), Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego), Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego), Stefan Krajewski (członek zarządu województwa podlaskiego)
Bogdan Dyjuk (członek zarządu województwa podlaskiego), Krzysztof Bałata (dyrektor szpitala), Bohdan Paszkowski (wojewoda podlaski), Jerzy Leszczyński (marszałek województwa podlaskiego)
cz
śr, 01 marca 2017 11:02
Data ostatniej edycji: 2017-03-01 15:00:44

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0