sobota, 03 grudnia 2016 napisz DONOS@

Ogłoszenie sprzedaży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Samochód Ford Transit VAN 100 S, kolor niebieski, pojemność silnika 2500 cm3, ładowność 1012 kg, liczba miejsc do siedzenia 3, numer nadwozia WF0LXXGGVLTT10743, rok produkcji 1996, dodatkowe fotele niezainstalowane.

Cena wywoławcza 2.000 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MPWiK Sp z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 w dniu 18.11.2016 r. o godz. 10 30w Dziale transportu i administracji .

Samochód przeznaczony do zbycia można oglądać pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1500 .

Informację telefoniczną na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu:

86 216 62 77 w. 33 - Wiesław Walentowicz

86 216 62 77 w. 51 - Michał Siedlecki

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 101 ( sekretariat) w zamkniętej kopercie oznaczonej- Oferta na sprzedaż samochodu na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

18- 400 Łomża

ul. Zjazd 23

Termin składania ofert upływa dnia 18.11. 2016 r. o godz.1000

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy postępowania zaoferowali taką samą cenę oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

mpwik
wt, 08 listopada 2016 14:06
Data ostatniej edycji: 2016-11-08 14:07:13

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0