sobota, 29 kwietnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

CBA u marszałków

Centralne Biuro Antykorupcyjne jednocześnie rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. Informując o tym CBA na pierwszym miejscu wskazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Równolegle prowadzona ma być analiza oświadczeń majątkowych marszałków województw.

fot. CBA
fot. CBA

- Funkcjonariusze CBA wchodzą dziś do urzędów marszałkowskich województw Podlaskiego,  Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego,  Małopolskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Mazowieckiego – poinformowało na swojej stronie internetowej CBA. - Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Łączna suma środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w tych latach wyniosła 17,3 mld euro.

Agencja zapowiada, że szczególnemu badaniu będą podlegać programy, w których beneficjentami są same urzędy marszałkowskie.  Jak wyjasniają pracownicy wydział komunikacji społecznej CBA „chodzi o te wielkie pieniądze z programów unijnych, które urząd marszałkowski przyznawał sam sobie,  sam je realizował  i później sam rozliczał.”

Kontrole CBA obejmują m.in. przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, osiąganie wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czy weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem  unijnym.

Kompleksowe i systemowe działania kontrolne CBA obejmą także  osoby  odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego-  od  etapu samego podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.
- Równolegle do wszczynanych postępowań kontrolnych przeprowadzane będą przez CBA analizy oświadczeń o stanie majątkowym marszałków województw - informuej CBA podkreslając, że zarządy województw pełnią kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych.

Agencja zapowiada, że w przypadku ujawnienia - w toku kontroli - innych nieprawidłowości CBA rozszerzy zakres swojego zaangażowania.

cz
cz, 16 czerwca 2016 12:14
Data ostatniej edycji: 2016-06-17 10:19:27

 
170412114748.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0