środa, 26 kwietnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Dodatkowe miliony ze „starej” unijnej kasy

Dodatkowe 9 milionów 700 tysięcy złotych otrzyma Łomża z środków „starego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. To dodatkowe dofinansowanie do dwóch zrealizowanych już wcześniej inwestycji związanych z usprawnieniem połączeń drogowych w granicach miasta. Obie były na liście „projektów kluczowych”, a teraz zwiększono unijne dofinansowanie do ich realizacji do 100 procent. Było to możliwe dzięki oszczędnościom, które powstały w trakcie realizacji poprzedniego RPOWP oraz zgodzie Komisji Europejskiej na takie wykorzystanie zaoszczędzonych środków.

Jerzy Leszczyński - marszałek województwa i Andrzej Garlicki - z-ca prezydenta Łomży
Jerzy Leszczyński - marszałek województwa i Andrzej Garlicki - z-ca prezydenta Łomży

Łącznie dodatkowa pula środków rozdysponowanych przez zarząd województwa na trzy miasta Białystok, Łomża i Suwałki oraz samorząd województwa podlaksiego wynosi ponad  55,8 mln zł. Białystok otrzyma ponad 27 mln zł na trzy inwestycje, Suwałki otrzymają 10,5 mln zł na cztery inwestycje, a Łomża 9,7 mln zł na dwie inwestycje. Najniższą dodatkową kwotą ok. 8,5 mln zł, zostały wsparte inwestycje realizowane przez samorząd województwa.  Prezydenci Białegostoku, Łomży i Suwałk podpisali dziś z Zarządem Województwa Podlaskiego aneksy do umów, a w ślad za nimi na konta samorządów mają trafić dodatkowe miliony unijnych dotacji.
- My już wiemy na co przeznaczymy dodatkowe pieniądze, na zmniejszenie deficytu budżetowego i inwestycje drogowe – zapowiedział Andrzej Garlicki, zastępca prezydenta Łomży, który uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w podpisaniu aneksów do umów.

cz
pon, 09 maja 2016 16:06
Data ostatniej edycji: 2016-05-10 08:33:41

 
170412114748.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0