sobota, 10 grudnia 2016 napisz DONOS@

Informacje dla Klienta

Dział Marketingu i Obsługi Klienta
Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00
Telefon: (86)216 62 77, wew. 28, 57, 61
Kierownik działu: mgr inż. Helena Grala (86)216 62 77, wew. 36

Dział Marketingu i Obsługi Klienta zajmuje się załatwianiem spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z Klientem, takich jak:

 • Zawieranie, rozwiązywanie oraz uaktualnianie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Łomża i Gminy Pątnica.
 • Wprowadzanie zmian danych ewidencyjnych dotyczących użytkownika lub właściciela posesji.
 • Wystawianie faktur, wyjaśnianie sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za wodę i ścieki.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o stanach wodomierzy.
 • Przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji dotyczących faktur, rozliczeń za wodę i ścieki oraz odczytów wodomierzy.
 • Udzielanie informacji na inne nurtujące klienta pytania.

 

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 139).
 2. Akt prawa miejscowego: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr 377/LVIII/05 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 8 z dnia 7 stycznia 2006r.).

 

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

 

 • Pisemny wniosek o zawarcie umowy
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki,
 • Dowód osobisty.

 

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą powinny dodatkowo przedłożyć:

 

 • Osoby fizyczne- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, decyzję o nadaniu numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON,
 • Osoby prawne- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON.

 

 • Załączniki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - gospodarstwa domowe

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - podmioty gospodarcze, instytucje

Wniosek o rozwiazanie umowy-gospodarstwa domowe

Wniosek o rozwiazanie umowy firmy, instytucje

Wniosek o zamontowanie podlicznika

 

Odczyty wodomierzy

 • Odczyty wodomierzy na terenie Miasta Łomża i Gminy Piątnica prowadzone są przez pracowników MPWiK Sp. z o. o. w Łomży.
 • Każdy z pracowników posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do wykonywania odczytów i kontroli urządzeń pomiarowych.
 • W przypadku, gdy odczytywacz nie zastanie Klienta w domu zostawia powiadomienie z prośbą o telefoniczne podanie aktualnego odczytu wskazań wodomierza.

 • W takim przypadku podajemy wszystkie cyfry od lewej do prawej znajdujące się na liczydle, np. z obrazu jest to: 00000,135.
 • Odczyty aktualnych wskazań wodomierzy można również podawać drogą mailową na adres: mpwikmarketing@hi.pl, należy wtedy podać: imię i nazwisko odbiorcy, adres posesji, której dotyczy odczyt, datę odczytu oraz wskazanie wodomierza.
 • Na terenie Miasta Łomża wprowadzany jest system zdalnego odczytu wodomierzy.

 

Odbiorców, u których wodomierz główny objęty jest systemem zdalnego odczytu, a którzy posiadają podlicznik do rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej, uprzejmie prosimy o podawanie odczytów wskazań podliczników do 15-każdego miesiąca do Działu Marketingu i Obsługi Klienta pod numer: (86)216 62 77 wew. 28/57/61.

mpwik
pon, 28 grudnia 2015 08:59
Data ostatniej edycji: 2015-12-28 09:22:26

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0