środa, 23 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Kolejne kary za błędy

Blisko 450 tysięcy złotych wynoszą kolejne korekty finansowe jakie Urząd Marszałkowski naliczył Łomży za błędy przy realizacji dwóch projektów drogowych, które były dofinansowywane unijnymi środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dotyczyły one budowy i modernizacji ulic: Browarnej i Przykoszarowej oraz Meblowej i Ciepłej. Błędy za które naliczono korekty finansowe wyszły na jaw przy końcowym rozliczeniu wniosków o płatność.

Most nad Łomżyczką w ciągu ulicy Browarnej.
Most nad Łomżyczką w ciągu ulicy Browarnej.

O tym, że Łomży naliczono kolejne kary dowiadujemy się z wysłanej w piątek przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego  autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta. Wnioskiem radni mają zając się podczas sesji w środę. Prezydent proponuje m.in. kolejne zmniejszenie dochodów budżetowych miasta. Niektóre z nich dotyczą planowanych wpływów z refundacji unijnej za zrealizowane przedsięwzięcia i wynikają z kar jakie za błędy przy realizacji projektów naliczono naliczono Łomży.
W dziale dotyczącym dróg publicznych w miastach na prawach powiatu prezydent zawnioskował o zmniejszenie dochodów o kwotę 430 tys. 903 zł z tytułu korekt finansowych przy końcowym rozliczeniu wniosku o płatność na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap”.
- Korekty finansowe dotyczą nieprawidłowości w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych na ul. Browarnej (384 489.87 zł), procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Browarną  (28 648,95  zł) oraz w procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Przykoszarową (17 552,07 zł) - tłumaczy prezydent we wniosku do radnych miasta.
Kolejna korekta jest mniejsza - 12 tys. 320 zł i dotyczy zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap”. Urzędnicy z marszałkostwa dopatrzyli się nieprawidłowości w procedurze przetargowej na usługi wykonania prac studyjno-koncepcyjnych dotyczących przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej oraz opracowania dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji.

cz
pon, 23 listopada 2015 10:55
Data ostatniej edycji: 2015-11-23 11:19:45

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0