środa, 23 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Gmina nie może żądać tabliczki „UWAGA PIES”

Radni gminy nie mają prawa nakładać na mieszkańców trzymających na własnych posesjach psy, które mogą swobodnie po nich biegać, obowiązku wywieszania tabliczek z napisem „UWAGA PIES”. Tak chcieli zrobić radni gminy Grajewo, ale prawnicy wojewody podlaskiego, uznali te działania za bezprawne i wojewoda stwierdził nieważność tych postanowień.

Pies czekający na właściciela
Pies czekający na właściciela

Zapisy zobowiązujące właścicieli psów do wywieszania na posesji „w widocznym miejscu, wykonanej z trwałego materiału, tabliczki ostrzegawczej z napisem „UWAGA PIES” lub o podobnej treści” znalazły się w przyjętej we wrześniu  uchwale Rady Gminy Grajewo w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Prawnicy wojewody podkreślają, że  było to działanie bezprawne. „Wskazać należy, że ograniczenia ustalone przez radę gminy w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi nie mogą obejmować nieruchomości, stanowiących własność osób utrzymujących takie zwierzęta. Wynika to bezpośrednio z art. 3 ust. 2 pkt 13 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi o określeniu przez gminę wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. Zatem, obowiązek odpowiedniego oznakowania nieruchomości, na terenie której poruszają się psy, należy uznać za wykraczający poza ustawowe upoważnienie – czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody o unieważnieniu tego zapisu uchwały.

Radni gminy mogą decyzję wojewody skarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale mieszkańcy gminy Grajewo  póki co tabliczek z napisem „UWAGA PIES” nie muszą kupować.

170627035826.png
cz
śr, 21 października 2015 10:02

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0