niedziela, 04 grudnia 2016 napisz DONOS@

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE FINANSOWANIA BUDOWY PODŁĄCZEŃ DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uruchomił Program SYSTEM – Część 3 Dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

W ramach programu finansowane będzie wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej.


Kto może uzyskać dofinansowanie?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne.


Forma i poziom dofinansowania:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych, z czego: dotacja – 20% i pożyczka – 80%,
  • oprocentowanie pożyczki stałe – 3%,
  • okres kredytowania – do 7 lat,
  • pożyczka nie podlega umorzeniu.


Korzyści:
Osoby przystępujące do programu SYSTEM, nie muszą same szukać Wykonawcy który wykona dokumentację i budowę przyłącza na posesje.
Do obowiazaków należeć będzie spłata wkładu własnego i/lub pożyczki.


Termin przyjmowania zgłoszeń:

do 23.10.2015 r.


Biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty polegającą na częściowym dofinansowaniu budowy przyłącza, MPWiK Sp. z o.o. w Łomży zaprasza do udziału w projekcie mieszkańców Łomży, właścicieli posesji nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Zwracamy przy tym uwagę potencjalnym zainteresowanym, że czas realizacji zadania ze względu na procedurę oceny wniosków może być długi (wielomiesięczny) i obarczony jest ryzykiem nie uzyskania dofinansowania.


Zainteresowani możliwością wykonania przyłączenia do kanalizacji sanitarnej przy wsparciu Programu wszelkie informacje mogą uzyskać w:

- Dziale Technicznym MPWiK Sp. z o.o. w Łomży tel. 862166277 wew. 26, ul. Zjazd 23 18-400 Łomża pokój nr 06 .

mpwik
wt, 13 października 2015 08:36
Data ostatniej edycji: 2015-10-13 10:00:59

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0