poniedziałek, 21 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Łomża powoła nową spółkę zarządzającą składowiskiem odpadów?

- W najbliższych dniach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Łomży, na której podjęty zostanie temat powołania spółki prawa handlowego, zajmującej się składowiskiem odpadów w Czartorii – poinformował ratusz.
Obecnie składowisko prowadzi Miejskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które jako zakład budżetowy, z mocy ustawy o odpadach, już od roku nie może tego robić. Sprawa stała się pilna bo w przyszłym tygodniu straci ważność decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska. O nową do Urzędu Marszałkowskiego może wystąpić tylko spółka prawa handlowego.

Jak przekazuje ratusz w myśl  ustawy o odpadach, która weszła w życie dwa lata temu, gmina jako jednostka sektora finansów publicznych, nie może być zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów. Może natomiast powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych.

„Brak ważnej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska może spowodować jego zamknięcie i konieczność wywozu śmieci z Łomży oraz okolicznych gmin, które przystąpiły do projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi”, na zastępcze składowisko. Wiązać się to może z konsekwencjami finansowymi wobec miasta spowodowanymi wzrostem kosztów wywozu śmieci i roszczeniami firm wywozowych, a w dalszej kolejności utratą dofinansowania unijnego na powyższy projekt” – podał ratusz w komunikacie informując, że „spółka powinna więc być powołana przez Miasto już w ubiegłym roku”. - Brak merytorycznych odpowiedzi odnośnie zaniedbań związanych z koniecznością powołania spółki zarządzającej składowiskiem był jednym z wielu powodów, dla których Prezydent Łomży zdecydował się rozwiązać umowę z dyrektorem MPGKiM Arkadiuszem Kułagą.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łomża poświęcona składowisku odpadów i ewentualnemu powołaniu nowej – czwartej już miejskiej spółki – prawdopodobnie odbędzie się w piątek lub w weekend.

cz
śr, 14 stycznia 2015 10:49
Data ostatniej edycji: 2015-01-14 10:50:16

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0