poniedziałek, 21 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

PiS podzielone. Przewodnicząca Krynicka

Bernadeta Krynica z PiS została przewodniczącą nowej Rady Miasta Łomża. W tajnym głosowaniu pokonała 12 do 6 Wiesława Grzymałę z PiS.
- To jest wewnętrzny konflikt w PiS. Nie służy on dobru miasta. Radni PO nie będą popierać żadnego z kandydatów – mówił tuż przed tajnym głosowaniem radnych Maciej Borysewicz z PO.
Ta sama "koalicja 12", która wybrała Krynicką na przewodniczącą wybrała także dwie nowe wiceprzewodniczące Rady Miasta Bogumiłę Olbryś z PiS i Alicję Konopkę z RdŁ, oraz przewodniczących 7 komisji Rady Miasta w ten sposób rozdzielając pośród siebie najważniejsze, ale także najbardziej intratne finansowo funkcje w Radzie Miasta.
Co ciekawe podczas sesji zgłoszono do przewodniczącej Rady pismo informujące o powołaniu Klubu Radnych PiS. Stworzyło go 6 z 10 uczestniczących w sesji radnych wybranych z listy PiS. Przewodniczącym Klubu został Wiesław Grzymała.

Wiesław Grzymała jako kandydat na przewodniczącego Rady Miasta został zgłoszony przez PiS w poniedziałek gdy po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Miasta. Wówczas przewodniczącego nie wybrano - zgłoszona była także Hanka Gałązka, ale nie zgodziła się na to - obrady przerwano do środy. Już wtedy, na zakończenie sesji – po ogłoszeniu przez przewodniczącą obrad Hankę Gałązkę – przerwy do środy, ale przed formalnym głosowaniem radnych w tej sprawie, Witold Chludziński z KWW „Razem dla Łomży” powiedział, że zgłasza na przewodniczącą Rady Miasta Bernadetę Krynicką z PiS. W środę, po wznowieniu obrad, Chludziński podtrzymał ten wniosek, a Krynicka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Po jej oświadczeniu do mównicy podszedł Jan Olszewski z PiS i zakomunikował, że w poniedziałek „jako jedyny kandydat PiS został zgłoszony Wiesław Grzymała i ta kandydatura jest obowiązująca”.

Podczas autoprezentacji kandydatów pytania i uwagi do Wiesława Grzymały zgłaszali przede wszystkim radni z KWW „Razem dla Łomży”, a do Bernadety Krynickiej radni z PiS. Oboje zapewniali, że choć radnymi zostali wybrani z list PiS nadrzędny dla nich jest interes miasta. Jako dowody na to Grzymała przywoływał swoje przewodzenie Radzie Miasta w kadencji 2006-2010, a Krynicka aktywność w pracach Rady Miasta w kadencji 2010-2014. Tajne głosowanie wygrała Bernadeta Krynica zdobywając 12 głosów poparcia podczas gdy Grzymałę poparło tylko 6 radnych.
Po przejęciu prowadzenia obrad Krynicka zarządziła głosowanie złożonego na samym początku sesji wniosku radnej Bogumiły Olbryś z PiS o uzupełnienie porządku obrad dotyczącego ilości i składu osobowego komisji. Ten wniosek został przyjęty, po czym radni przystąpili do wyborów wiceprzewodniczących Rady Miasta. Kandydowali Bogumiła Olbryś i Janusz Mieczkowski z PiS, Alicja Konopka z Razem dla Łomży i Dariusz Domasiewicz z PO. Wybory wygrali Bogumiła Olbryś (PiS) i Alicja Konopka (RdŁ), które uzyskały po 12 głosów poparcia. Janusza Mieczkowskiego poparło 6 radnych, a Dariusza Domasiewicza 4.

„Koalicja 12”
Kolejne – jawne już głosowania - potwierdziły, że rządzącą „koalicję 12” stworzyli radni wybrani z list „Razem dla Łomży” (5), „Łomża Nasze Miasto” (3) i czworo radnych z PiS - B. Krynicka, B. Olbryś, W. Mężyńska i Ł. Kacprowski. „Koalicja 12” zgłosiła i wybrała też przewodniczących 7 stałych komisji Rady Miasta. Pracami Komisji Finansów i Skarbu Miasta pokieruje Tadeusz Zaremba; Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego -Andrzej Modzelewski; Komisji Gospodarki Komunalnej – Witold Chludziński; Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego – Hanka Gałązka; Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia – wanda Mężyńska; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Zbigniew Prosiński, a Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji – Andrzej Wojtkowski.
Kandydatów na szefów 6 z tych komisji zgłosił także klub PiS, a na 3 – „swoich” radnych zgłosili także ci wybrani z list PO. W obu przypadkach wszyscy przegrali.
Dopiero gdy wybierano wiceprzewodniczących komisji radni z „koalicji 12” zaczęli zgłaszać na kandydatów innych radnych – zarówno z „Klubu PiS” jak i z grupy PO.
Wobec takiego rozwoju wydarzeń Klub PiS poprosił o 15 minut przerwy, po której większość jego radnych przyjęła te propozycje (odmówili jedynie Wiesław Grzymała i Jan Olszewski), a później zdecydowana większością głosów została wybrana do pełnienia tych funkcji. Po „włączeniu” radnych z Klubu PiS do „koalicji 12” radni z PO oznajmili, że oni nie będą wyrażać zgody na kandydowanie na te funkcji i chcą pozostać w opozycji.

Bernadeta Krynicka - przewodnicząca Rady Miasta Łomża
Łukasz Kacprowski
Bernadeta Krynicka
Wiesław Grzymała
Bernadeta Krynicka
Bernadeta Krynicka
mec. Mieczysław Jagielak
Maciej Borysewicz
Wiesław Grzymała
Bogumiła Olbryś i Jan Olszewski
Witold Chludziński, Wanda Mężyńska, Andrzej Wojtkowski
Hanka Gałązka
Bernadeta Krynicka
A. Godlewska, J. Mieczkowski, E. Rabczyńska, W. Grzymała
Bernadeta Krynicka
M. Borysewicz, W. Grzymała, J. Mieczkowski
A. Wojtkowski, T. Zaremba, W. Chludziński
Alicja Konopka (wiceprzewodnicząca Rady Miasta Łomża), Bernadeta Krynicka (przewodnicząca Rady Miasta Łomża) i Bogumiła Olbryś (wiceprzewodnicząca Rady Miasta Łomża)
Bogumiła Olbryś
Alicja Konopka
Klub radnych PiS - od lewej: J. Olszewski, M. Jóskowiak, A. Godlewska, J,. Mieczkowski, E. Rabczyńska, W. Grzymała
cz
śr, 03 grudnia 2014 10:24
Data ostatniej edycji: 2014-12-03 16:42:43

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0