czwartek, 17 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie
BIP

Matura 2017

W maju 2017 r. do egzamin maturalnego przystąpią kolejne roczniki abiturientów Technikum Liceum Ogólnokształcącego, którzy uczą się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w 2017 r. maturzyści będą musieli zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki.

Egzaminy te będą przeprowadzane na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu.
Maturzysta będzie musiał też przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru.

W grupie przedmiotów do wyboru będą: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru będą zdawane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu rozszerzonemu.


1. Maturzyści 2017 będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

-Zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Będzie ono dotyczyć fragment tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji.

- Maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.

2. W nowej formule egzaminu pojawią się też nowe rodzaje zadań, w których większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie.

3. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie składał się z dwóch części - maturzyści będą musieli rozwiązać test i napisać tekst własny.

4.  Aby uzyskać maturę w 2017 r. abiturient będzie musiał  uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki.

5. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko przy rekrutacji na studia.

Więcej o egzaminie maturalnych poniżej:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

 

Elżbieta Szleszyńska
wt, 04 października 2016 11:43
Data ostatniej edycji: 2016-10-04 12:13:47

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0